De 11 onmisbare stappen voor het bouwen van een heldenmerk

In de tijd dat veel bedrijven beginnen te groeien, merken we ook dat veel bedrijven veel op elkaar beginnen te lijken. Om je als bedrijf echt te onderscheiden én om je doelstellingen te bereiken is het bouwen van een merk essentieel. In dit artikel lees je de 11 onmisbare stappen om je eigen merk te bouwen.

Wat is een heldenmerk?

Om te beginnen met het bouwen van een heldenmerk is het handig om eerst te definiëren wat een merk is. Als eerste zijn we gaan kijken naar de Van Dale, zij geven de volgende definitie:

merk (het; o; meervoud: merken)
1 herkenningsteken
2 alle soorten tekens die de waren van een onderneming onderscheiden van andermans producten
3 alle producten van een bep. merkwelk merk auto heb jij?

Volgens deze definitie is een merk dus een herkenningsteken die je bedrijf onderscheidt van alle andere merken. En dat is terug te herleiden naar het brandmerken van vee in vroegere tijden. Daarmee onderscheiden de boeren hun vee ten op zichtte van anderen.

Hedendaagse merken onderscheiden zich niet alleen op hun uiterlijk, maar juist op hun innerlijk: Datgene wat je als merk drijft. Dat betekent dat voor ons merken écht heldenmerken zijn. Een heldenmerk is datgene wat je onderscheid ten opzichte van alle andere door betekenis te hebben voor je omgeving. Helden zijn dan ook merken die positieve impact creëren voor de samenleving.

Waarom een heldenmerk bouwen?

Om te beginnen is het goed om te bedenken waarom het nu zo belangrijk is om een merk te bouwen. Vaak horen we dat er binnen bedrijven geen richting is, dat iedere medewerker een ander verhaal vertelt over de organisatie. Een sterk heldenmerk bouwen zorgt voor:

 1. Een onderscheidende waarde ten opzichte van je concurrenten, door te concurreren op basis van je merkidentiteit in plaats op productniveau.
 2. Interne marketing, je heldenmerk geeft richting aan je medewerkers over waar je bedrijf voor staat, waarvoor ze gaan en wat ze zo onderscheidend maakt.
 3. Aantrekkingskracht, echt heldenmerken zijn extra aantrekkelijk voor klanten en andere stakeholders, omdat ze een helder verhaal hebben waarvoor ze staan.
 4. Meer innovatie, doordat je merk staat voor haar eigen identiteit en gaat voor haar eigen heldenmissie jaagt het innovaties aan die de missie dichterbij brengen.
 5. Een betere samenleving, omdat je heldenmerk positieve impact creëert voor de samenleving.

” In de praktijk werkt dit echt anders, omdat het ontwikkelen van een merkidentiteit een proces is die tijd nodig heeft. Het gaat niet alleen om de uren die je erin steekt, maar ook de tijd die ertussen zit die het onderbewuste aan het werk zet.”

De 11 onmisbare stappen voor je heldenmerk!

Nu we weten waarom het belangrijk is om een heldenmerk te bouwen is het goed om de focus te leggen op het bouwen van een heldenmerk.

1. Neem de tijd en maak ruimte in de agenda’s

De eerste en direct belangrijkste stap is het nemen van de tijd voor een proces naar je heldenmerk. Te vaak nog zijn bedrijven vrij haastig om even een merkidentiteit neer te zetten, zodat ze verder kunnen. In de praktijk werkt dit echt anders, omdat het ontwikkelen van een merkidentiteit een proces is die tijd nodig heeft. Het gaat niet alleen om de uren die je erin steekt, maar ook de tijd die ertussen zit die het onderbewuste aan het werk zet.

Neem dus de tijd voor het proces en maak ruimte in de agenda’s voor de mensen die met de merkontwikkeling aan de slag gaan.

2. Maak een merk-team

Voortbordurend op de eerste stap is het goed om een merk-team te formeren. Over het algemeen neemt de directie plaats in het merk-team. Daarnaast is het verstandig om een verscheidenheid aan mensen toe te voegen aan je merk-team. Neem uit alle lagen van je bedrijf een persoon die het leuk vindt om mee te denken over het ontwikkelen van je merk. Naast dat de input erg belangrijk is, helpt het erg om het merk uiteindelijk te adopteren door de medewerkers. Uiteindelijk moeten zij hiermee aan het werk. Zorg er daarbij voor dat het merk-team ook de ruimte en tijd in hun agenda’s kunnen maken om hiermee aan de slag te gaan.

3. Startbijeenkomst plannen

Wanneer je een merk-team hebt geformeerd en er is voldoende ruimte in de agenda’s gemaakt, kun je aan de slag met het traject naar de identiteit van je merk. Roep alle medewerkers bij elkaar in een startbijeenkomst om iedereen in het traject mee te krijgen. Tijdens de startbijeenkomst schets je het proces richting het merk en dat input altijd welkom is. Je stelt het merk-team voor, zodat iedereen ziet wie er aan de slag gaat met het ontwikkelen van het merk. Hierdoor heb je direct iedereen scherp voor de nieuwe richting van je bedrijf.

4. Vinden van de betekenis

De vierde stap in het hele proces van het bouwen van een heldenmerk is het vinden van de betekenis achter je merk. Veel merken starten met een te algemeen verhaal waarin de betekenis van het merk ontbreekt. Terwijl juist de betekenis van je merk zorgt voor aantrekkingskracht van zowel klanten als werknemers. De betekenis is letterlijk de vuur in je organisatie. Door de betekenis van je merk te vinden heb je een sterke fundering voor je heldenmerk neergelegd.

Om je een idee te geven over de betekenis van merken kun je denken aan de volgende voorbeelden:

 • Philips wil een belangrijke rol spelen in een gezonde samenleving
 • Tony’s Chocolonely wil ervoor zorgen dat de chocoladewereld eerlijker wordt en dat er geen slavernij meer is.
 • Floooow streeft ernaar om mensen meer flow te laten ervaren en daardoor welvaartsziekten als burn-out en stress te voorkomen.

5. Merkidentiteit ontwikkelen

Nadat je de betekenis van je merk hebt ontdekt is het tijd om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van de identiteit van je merk. Het ontwikkelen van je merkidentiteit kent 6 hoofdonderdelen.

De visie van je merk
In een aantal visie-sessie ga je aan de slag met de visieontwikkeling van je merk. De visie geeft een inspirerend en uitdagend beeld van de toekomst in de ogen van je merk. De visie is een toekomstdroom van je organisatie en diept de bijdrage die je merk aan de samenleving wil leveren verder uit.

De heldenmissie van je merk
Nadat je een helder beeld hebt van de visie van je merk is de volgende stap om de grote missie van je merk te formeren. De heldenmissie is letterlijk de grote opdracht die je merk heeft in de markt of zelfs in de wereld. Vaak is het een opdracht die langer duurt dan 20 jaar. In veel gevallen kun je jouw missie omschrijven door na te denken over de vraag wanneer kan ons merk ophouden met bestaan, omdat we hebben bereikt wat we willen bereiken? Dit is de essentie waarom je merk bestaat en dus waarom het bestaansrecht heeft. Deze heldenmissie breng je terug naar een krachtige kernzin, waardoor je heldenmissie ook echt je merk krachtig neerzet.

Wanneer je de heldenmissie hebt geformuleerd, ga je verder op het ontwikkelen van een roadmap. Dit is de weg van je merk om missie te bereiken. Dit helpt zowel je medewerkers als de klanten om helderheid te krijgen in hoe je merk omgaat met de missie.

Lees ook: ‘6 inspirerende missies van helden

De kernwaarden van je merk

Welke grondbeginselen horen echt bij je merk? En welke beginselen zijn daardoor ook niet onderhandelbaar? Dat zijn de kernwaarden van je organisatie, ze bepalen letterlijk waar je merk voor staat. In deze fase wordt het merk-team nog belangrijker, omdat deze grondbeginselen vaak op de vloer gevoeld worden.

De heldenkrachten van je merk
Waar helden uit stripverhalen en films hun krachten inzetten om de wereld te redden, bezit ook jouw merk unieke krachten die je inzet om je missie te bereiken. Door het ontdekken van deze heldenkrachten, kun je de krachten nog beter inzetten voor het genereren van positieve impact. Deze kernwaarden vormen de basis van de cultuur van je organisatie.

De communicatie van je merk
Als laatste ga je keuzes maken over de communicatie van je merk. Te beginnen ga je aan de slag met de positionering van je nieuwe merk. Je ontwikkelt daarmee een krachtig positioneringsstatement (of merkstatement). Van daaruit ga je het statement terugbrengen naar korte boodschappen, die krachtig je merk verwoorden. Hierbij kun je denken aan het ontwikkelen van een slogan, de merkbeloften, nieuwe taalvondsten die bij je merk passen en een korte alinea-versie van je positioneringsboodschap. Daarnaast maak je keuzes over de vorm van communiceren, want welke tone of voice past het beste bij je merk?

Kort gezegd: Durf te communiceren zoals het past bij je merk.

Zie ook het voorbeeld van de vacature ‘de Vloer’.

DNA-handboek
Met de communicatie van je merk is je merkidentiteit ontwikkelt. Wij noemen het het HeldenDNA van je merk. Je merkidentiteit leg je vervolgens vast in een DNA-handboek. Dit handboek is letterlijk de bijbel van je merk. Iedere nieuwe medewerker, nieuwe stakeholder of iedereen die met je merk werkt kan in het DNA-handboek lezen waar je merk voor staat en wat je merkverhaal is.

6. Merknaam ontwikkelen

Nadat je jouw merkidentiteit hebt vastgelegd in een DNA-handboek is het verstandig om je merknaam te evalueren. Want past je huidige merknaam nog wel bij je nieuwe merk? In 40 % van de gevallen merken we dat er een nieuwe merknaam ontwikkelt dient te worden.

Daarom is de zesde stap ook het ontwikkelen van een nieuwe merknaam. Mocht je huidige merknaam nog wel voldoen, dan kun je deze stap skippen. Om een merknaam te ontwikkelen doorloop je de volgende stappen:

 1. Het begint bij een eisen- en wensenlijst te maken voor je nieuwe merknaam. Hierin geef je aan wat de nieuwe merknaam zeker moet hebben en wat je zou willen dat je merknaam uitstraalt. Denk bijvoorbeeld aan een korte of lange merknaam of om een beschrijvende of abstracte merknaam. Als je geen voorkeur hebt neem je dit er niet in op.
 2. In een creatieve sessie ga je samen met zoveel mogelijke collega’s (betrek meer collega’s dan alleen het merkteam) zoveel mogelijk merknamen verzinnen. Doordat je in een creatief proces zit is het belangrijk om de eisen en wensen uit punt 1 hierin niet mee te nemen, omdat het je creativiteit om zeep helpt. Aan het einde van deze sessie heb je een lange lijst met merknamen vanuit verschillende invalshoeken.
 3. De lange lijst met merknamen ga je samen met het merkteam terugbrengen tot een longlist van maximaal 10 namen. Dit doe je door alle namen langs de meetlat van de eisen- en wensenlijst te houden.
 4. De volgende stap is om een voor- en tegenlijst te maken van de longlist. Van de 10 namen op de lijst ga je nadenken over de voors en tegens van deze merknaam. Hiermee maak je een schifting en breng je de longlist terug naar de shortlist van maximaal 3 namen.
 5. Maak uit deze 3 namen een keuze voor jouw merknaam van de toekomst. Laat de drie merknamen aan medewerkers, klanten en stakeholders zien. Vraag hen welke zij het meeste vinden passen. Maar wat is dan de juiste manier om hier een keuze in te maken? Wij merken vaak dat het nog maar draait om één ding: gevoel! Het gevoel maakt uiteindelijk de keuze voor de juiste merknaam.
 6. De laatste stap is om je nieuwe merknaam vast te leggen. Leg de domeinnaam of domeinnamen vast via je hostingprovider en registreer je merk in het merkenregister. Hierdoor weet je dat jouw merk beschermd is tegen concurrentie.

7. Visuele identiteit (de huisstijl) ontwikkelen

Een merk zijn niet alleen de woorden in een DNA-handboek, het is juist ook de visuele identiteit. De huisstijl is een krachtig instrument om de herkenning van je merk te vergroten. De huisstijl is het onderscheidende element van je merk naar buiten toe.

Belangrijk is dat je visuele identiteit consistent is, doordat je de huisstijlelementen overal op dezelfde manier laat terugkomen. Hierdoor zorg het voor veel herkenbaarheid bij de buitenwereld. Onderdelen van je huisstijl zijn bijvoorbeeld het logo, de pay-off, de typografie, de iconen en vormen van je merk.

Meer over het ontwikkelen van je huisstijl lees je in Zo ontwikkel je een goede huisstijl voor heldenbedrijven

8. Nieuwe website opzetten

Het nieuwe merkverhaal moet overal verteld worden. Eén van de belangrijkste elementen binnen de marketing is de website. Met je nieuwe merk dien je ook je merkverhaal op de website aan te scherpen. Over het algemeen is het verstandig om je website volledig te vernieuwen, zodat je het verhaal extra goed tot zijn recht laat komen, ook al omdat je huisstijl vernieuwd is.

Zorg ervoor dat binnen je nieuwe website het merkverhaal van je organisatie centraal staat, wat verwoord kan worden richting je producten en diensten. Met andere woorden: Zorg ervoor dat je een storytelling-website hebt.

Lees ook: Ontwikkel een website die impact voor je genereert!

9. Communicatieprogramma

Op basis van je nieuwe merk creëer je een nieuwe marketingstrategie. Vanuit deze marketingstrategie formeer je een communicatieprogramma waarin precies staat wat je merk gaat communiceren op welke plek met wat voor doel. Wij praten liever over communicatieprogramma’s, omdat het een structurele manier is van communiceren. Door structureel en consistent je merkverhaal te communiceren verover je een positief beeld in het hoofd van je klant.

10. Interne marketing

De kracht van merken zoals Tony’s Chocolonely en Coolblue is dat zij hun medewerkers meenemen in hun merkverhaal. Het is de interne marketing die ervoor zorgt dat iedereen consistent het merk op de juiste manier weten te verwoorden. Zorg ervoor dat je dus niet alleen extern een programma hebt voor je merk, maar dat je ook een intern programma hebt voor medewerkers om het merkverhaal in je organisatie te sluiten.

11. Evalueren met de merkbewaker

Jouw merk is het belangrijkste binnen het bereiken van je doelen. Daarom is het belangrijk dat je een merkbewaker aanstelt binnen je organisatie. Deze merkbewaker moet letterlijk de waarden van het merk bewaken binnen de organisatie. Zij of hij is een belangrijke adviseur van de directie en het management bij het maken van keuzes. Iedere keuze die gemaakt wordt, moet passen bij het merk. Door regelmatig met de merkbewaker te evalueren, zorg je ervoor dat je merk blijft groeien!

Wat is jouw merk?

Hoe staat het ervoor met jouw merk? Heb je behoefte aan nieuwe inspiratie om je merk naar een volgend level te brengen? Graag nodigen we je uit voor een inspiratiesessie – de Herotalk. Deze inspiratiesessie is volledig vrijblijvend waarin we samen met jou aan de slag gaan met het bedenken van nieuwe inzichten voor de groei van jullie merk.

De 11 onmisbare stappen voor het bouwen van een heldenmerk

In de tijd dat veel bedrijven beginnen te groeien, merken we ook dat veel bedrijven veel op elkaar beginnen te lijken. Om je als bedrijf echt te onderscheiden én om je doelstellingen te bereiken is het bouwen van een merk essentieel. In dit artikel lees je de 11 onmisbare stappen om je eigen merk te bouwen.

Wat is een heldenmerk?

Om te beginnen met het bouwen van een heldenmerk is het handig om eerst te definiëren wat een merk is. Als eerste zijn we gaan kijken naar de Van Dale, zij geven de volgende definitie:

merk (het; o; meervoud: merken)
1 herkenningsteken
2 alle soorten tekens die de waren van een onderneming onderscheiden van andermans producten
3 alle producten van een bep. merkwelk merk auto heb jij?

Volgens deze definitie is een merk dus een herkenningsteken die je bedrijf onderscheidt van alle andere merken. En dat is terug te herleiden naar het brandmerken van vee in vroegere tijden. Daarmee onderscheiden de boeren hun vee ten op zichtte van anderen.

Hedendaagse merken onderscheiden zich niet alleen op hun uiterlijk, maar juist op hun innerlijk: Datgene wat je als merk drijft. Dat betekent dat voor ons merken écht heldenmerken zijn. Een heldenmerk is datgene wat je onderscheid ten opzichte van alle andere door betekenis te hebben voor je omgeving. Helden zijn dan ook merken die positieve impact creëren voor de samenleving.

Waarom een heldenmerk bouwen?

Om te beginnen is het goed om te bedenken waarom het nu zo belangrijk is om een merk te bouwen. Vaak horen we dat er binnen bedrijven geen richting is, dat iedere medewerker een ander verhaal vertelt over de organisatie. Een sterk heldenmerk bouwen zorgt voor:

 1. Een onderscheidende waarde ten opzichte van je concurrenten, door te concurreren op basis van je merkidentiteit in plaats op productniveau.
 2. Interne marketing, je heldenmerk geeft richting aan je medewerkers over waar je bedrijf voor staat, waarvoor ze gaan en wat ze zo onderscheidend maakt.
 3. Aantrekkingskracht, echt heldenmerken zijn extra aantrekkelijk voor klanten en andere stakeholders, omdat ze een helder verhaal hebben waarvoor ze staan.
 4. Meer innovatie, doordat je merk staat voor haar eigen identiteit en gaat voor haar eigen heldenmissie jaagt het innovaties aan die de missie dichterbij brengen.
 5. Een betere samenleving, omdat je heldenmerk positieve impact creëert voor de samenleving.

” In de praktijk werkt dit echt anders, omdat het ontwikkelen van een merkidentiteit een proces is die tijd nodig heeft. Het gaat niet alleen om de uren die je erin steekt, maar ook de tijd die ertussen zit die het onderbewuste aan het werk zet.”

De 11 onmisbare stappen voor je heldenmerk!

Nu we weten waarom het belangrijk is om een heldenmerk te bouwen is het goed om de focus te leggen op het bouwen van een heldenmerk.

1. Neem de tijd en maak ruimte in de agenda’s

De eerste en direct belangrijkste stap is het nemen van de tijd voor een proces naar je heldenmerk. Te vaak nog zijn bedrijven vrij haastig om even een merkidentiteit neer te zetten, zodat ze verder kunnen. In de praktijk werkt dit echt anders, omdat het ontwikkelen van een merkidentiteit een proces is die tijd nodig heeft. Het gaat niet alleen om de uren die je erin steekt, maar ook de tijd die ertussen zit die het onderbewuste aan het werk zet.

Neem dus de tijd voor het proces en maak ruimte in de agenda’s voor de mensen die met de merkontwikkeling aan de slag gaan.

2. Maak een merk-team

Voortbordurend op de eerste stap is het goed om een merk-team te formeren. Over het algemeen neemt de directie plaats in het merk-team. Daarnaast is het verstandig om een verscheidenheid aan mensen toe te voegen aan je merk-team. Neem uit alle lagen van je bedrijf een persoon die het leuk vindt om mee te denken over het ontwikkelen van je merk. Naast dat de input erg belangrijk is, helpt het erg om het merk uiteindelijk te adopteren door de medewerkers. Uiteindelijk moeten zij hiermee aan het werk. Zorg er daarbij voor dat het merk-team ook de ruimte en tijd in hun agenda’s kunnen maken om hiermee aan de slag te gaan.

3. Startbijeenkomst plannen

Wanneer je een merk-team hebt geformeerd en er is voldoende ruimte in de agenda’s gemaakt, kun je aan de slag met het traject naar de identiteit van je merk. Roep alle medewerkers bij elkaar in een startbijeenkomst om iedereen in het traject mee te krijgen. Tijdens de startbijeenkomst schets je het proces richting het merk en dat input altijd welkom is. Je stelt het merk-team voor, zodat iedereen ziet wie er aan de slag gaat met het ontwikkelen van het merk. Hierdoor heb je direct iedereen scherp voor de nieuwe richting van je bedrijf.

4. Vinden van de betekenis

De vierde stap in het hele proces van het bouwen van een heldenmerk is het vinden van de betekenis achter je merk. Veel merken starten met een te algemeen verhaal waarin de betekenis van het merk ontbreekt. Terwijl juist de betekenis van je merk zorgt voor aantrekkingskracht van zowel klanten als werknemers. De betekenis is letterlijk de vuur in je organisatie. Door de betekenis van je merk te vinden heb je een sterke fundering voor je heldenmerk neergelegd.

Om je een idee te geven over de betekenis van merken kun je denken aan de volgende voorbeelden:

 • Philips wil een belangrijke rol spelen in een gezonde samenleving
 • Tony’s Chocolonely wil ervoor zorgen dat de chocoladewereld eerlijker wordt en dat er geen slavernij meer is.
 • Floooow streeft ernaar om mensen meer flow te laten ervaren en daardoor welvaartsziekten als burn-out en stress te voorkomen.

5. Merkidentiteit ontwikkelen

Nadat je de betekenis van je merk hebt ontdekt is het tijd om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van de identiteit van je merk. Het ontwikkelen van je merkidentiteit kent 6 hoofdonderdelen.

De visie van je merk
In een aantal visie-sessie ga je aan de slag met de visieontwikkeling van je merk. De visie geeft een inspirerend en uitdagend beeld van de toekomst in de ogen van je merk. De visie is een toekomstdroom van je organisatie en diept de bijdrage die je merk aan de samenleving wil leveren verder uit.

De heldenmissie van je merk
Nadat je een helder beeld hebt van de visie van je merk is de volgende stap om de grote missie van je merk te formeren. De heldenmissie is letterlijk de grote opdracht die je merk heeft in de markt of zelfs in de wereld. Vaak is het een opdracht die langer duurt dan 20 jaar. In veel gevallen kun je jouw missie omschrijven door na te denken over de vraag wanneer kan ons merk ophouden met bestaan, omdat we hebben bereikt wat we willen bereiken? Dit is de essentie waarom je merk bestaat en dus waarom het bestaansrecht heeft. Deze heldenmissie breng je terug naar een krachtige kernzin, waardoor je heldenmissie ook echt je merk krachtig neerzet.

Wanneer je de heldenmissie hebt geformuleerd, ga je verder op het ontwikkelen van een roadmap. Dit is de weg van je merk om missie te bereiken. Dit helpt zowel je medewerkers als de klanten om helderheid te krijgen in hoe je merk omgaat met de missie.

Lees ook: ‘6 inspirerende missies van helden

De kernwaarden van je merk

Welke grondbeginselen horen echt bij je merk? En welke beginselen zijn daardoor ook niet onderhandelbaar? Dat zijn de kernwaarden van je organisatie, ze bepalen letterlijk waar je merk voor staat. In deze fase wordt het merk-team nog belangrijker, omdat deze grondbeginselen vaak op de vloer gevoeld worden.

De heldenkrachten van je merk
Waar helden uit stripverhalen en films hun krachten inzetten om de wereld te redden, bezit ook jouw merk unieke krachten die je inzet om je missie te bereiken. Door het ontdekken van deze heldenkrachten, kun je de krachten nog beter inzetten voor het genereren van positieve impact. Deze kernwaarden vormen de basis van de cultuur van je organisatie.

De communicatie van je merk
Als laatste ga je keuzes maken over de communicatie van je merk. Te beginnen ga je aan de slag met de positionering van je nieuwe merk. Je ontwikkelt daarmee een krachtig positioneringsstatement (of merkstatement). Van daaruit ga je het statement terugbrengen naar korte boodschappen, die krachtig je merk verwoorden. Hierbij kun je denken aan het ontwikkelen van een slogan, de merkbeloften, nieuwe taalvondsten die bij je merk passen en een korte alinea-versie van je positioneringsboodschap. Daarnaast maak je keuzes over de vorm van communiceren, want welke tone of voice past het beste bij je merk?

Kort gezegd: Durf te communiceren zoals het past bij je merk.

Zie ook het voorbeeld van de vacature ‘de Vloer’.

DNA-handboek
Met de communicatie van je merk is je merkidentiteit ontwikkelt. Wij noemen het het HeldenDNA van je merk. Je merkidentiteit leg je vervolgens vast in een DNA-handboek. Dit handboek is letterlijk de bijbel van je merk. Iedere nieuwe medewerker, nieuwe stakeholder of iedereen die met je merk werkt kan in het DNA-handboek lezen waar je merk voor staat en wat je merkverhaal is.

6. Merknaam ontwikkelen

Nadat je jouw merkidentiteit hebt vastgelegd in een DNA-handboek is het verstandig om je merknaam te evalueren. Want past je huidige merknaam nog wel bij je nieuwe merk? In 40 % van de gevallen merken we dat er een nieuwe merknaam ontwikkelt dient te worden.

Daarom is de zesde stap ook het ontwikkelen van een nieuwe merknaam. Mocht je huidige merknaam nog wel voldoen, dan kun je deze stap skippen. Om een merknaam te ontwikkelen doorloop je de volgende stappen:

 1. Het begint bij een eisen- en wensenlijst te maken voor je nieuwe merknaam. Hierin geef je aan wat de nieuwe merknaam zeker moet hebben en wat je zou willen dat je merknaam uitstraalt. Denk bijvoorbeeld aan een korte of lange merknaam of om een beschrijvende of abstracte merknaam. Als je geen voorkeur hebt neem je dit er niet in op.
 2. In een creatieve sessie ga je samen met zoveel mogelijke collega’s (betrek meer collega’s dan alleen het merkteam) zoveel mogelijk merknamen verzinnen. Doordat je in een creatief proces zit is het belangrijk om de eisen en wensen uit punt 1 hierin niet mee te nemen, omdat het je creativiteit om zeep helpt. Aan het einde van deze sessie heb je een lange lijst met merknamen vanuit verschillende invalshoeken.
 3. De lange lijst met merknamen ga je samen met het merkteam terugbrengen tot een longlist van maximaal 10 namen. Dit doe je door alle namen langs de meetlat van de eisen- en wensenlijst te houden.
 4. De volgende stap is om een voor- en tegenlijst te maken van de longlist. Van de 10 namen op de lijst ga je nadenken over de voors en tegens van deze merknaam. Hiermee maak je een schifting en breng je de longlist terug naar de shortlist van maximaal 3 namen.
 5. Maak uit deze 3 namen een keuze voor jouw merknaam van de toekomst. Laat de drie merknamen aan medewerkers, klanten en stakeholders zien. Vraag hen welke zij het meeste vinden passen. Maar wat is dan de juiste manier om hier een keuze in te maken? Wij merken vaak dat het nog maar draait om één ding: gevoel! Het gevoel maakt uiteindelijk de keuze voor de juiste merknaam.
 6. De laatste stap is om je nieuwe merknaam vast te leggen. Leg de domeinnaam of domeinnamen vast via je hostingprovider en registreer je merk in het merkenregister. Hierdoor weet je dat jouw merk beschermd is tegen concurrentie.

7. Visuele identiteit (de huisstijl) ontwikkelen

Een merk zijn niet alleen de woorden in een DNA-handboek, het is juist ook de visuele identiteit. De huisstijl is een krachtig instrument om de herkenning van je merk te vergroten. De huisstijl is het onderscheidende element van je merk naar buiten toe.

Belangrijk is dat je visuele identiteit consistent is, doordat je de huisstijlelementen overal op dezelfde manier laat terugkomen. Hierdoor zorg het voor veel herkenbaarheid bij de buitenwereld. Onderdelen van je huisstijl zijn bijvoorbeeld het logo, de pay-off, de typografie, de iconen en vormen van je merk.

Meer over het ontwikkelen van je huisstijl lees je in Zo ontwikkel je een goede huisstijl voor heldenbedrijven

8. Nieuwe website opzetten

Het nieuwe merkverhaal moet overal verteld worden. Eén van de belangrijkste elementen binnen de marketing is de website. Met je nieuwe merk dien je ook je merkverhaal op de website aan te scherpen. Over het algemeen is het verstandig om je website volledig te vernieuwen, zodat je het verhaal extra goed tot zijn recht laat komen, ook al omdat je huisstijl vernieuwd is.

Zorg ervoor dat binnen je nieuwe website het merkverhaal van je organisatie centraal staat, wat verwoord kan worden richting je producten en diensten. Met andere woorden: Zorg ervoor dat je een storytelling-website hebt.

Lees ook: Ontwikkel een website die impact voor je genereert!

9. Communicatieprogramma

Op basis van je nieuwe merk creëer je een nieuwe marketingstrategie. Vanuit deze marketingstrategie formeer je een communicatieprogramma waarin precies staat wat je merk gaat communiceren op welke plek met wat voor doel. Wij praten liever over communicatieprogramma’s, omdat het een structurele manier is van communiceren. Door structureel en consistent je merkverhaal te communiceren verover je een positief beeld in het hoofd van je klant.

10. Interne marketing

De kracht van merken zoals Tony’s Chocolonely en Coolblue is dat zij hun medewerkers meenemen in hun merkverhaal. Het is de interne marketing die ervoor zorgt dat iedereen consistent het merk op de juiste manier weten te verwoorden. Zorg ervoor dat je dus niet alleen extern een programma hebt voor je merk, maar dat je ook een intern programma hebt voor medewerkers om het merkverhaal in je organisatie te sluiten.

11. Evalueren met de merkbewaker

Jouw merk is het belangrijkste binnen het bereiken van je doelen. Daarom is het belangrijk dat je een merkbewaker aanstelt binnen je organisatie. Deze merkbewaker moet letterlijk de waarden van het merk bewaken binnen de organisatie. Zij of hij is een belangrijke adviseur van de directie en het management bij het maken van keuzes. Iedere keuze die gemaakt wordt, moet passen bij het merk. Door regelmatig met de merkbewaker te evalueren, zorg je ervoor dat je merk blijft groeien!

Wat is jouw merk?

Hoe staat het ervoor met jouw merk? Heb je behoefte aan nieuwe inspiratie om je merk naar een volgend level te brengen? Graag nodigen we je uit voor een inspiratiesessie – de Herotalk. Deze inspiratiesessie is volledig vrijblijvend waarin we samen met jou aan de slag gaan met het bedenken van nieuwe inzichten voor de groei van jullie merk.

Exclusieve artikelen in je mailbox

Wil jij exclusieve artikelen over het bouwen en uitbouwen van een heldenmerk in je mailbox?
Schrijf je dan nu in voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Creating Heroes – Apeldoorn

Prins Willem-Alexanderlaan 394
7311 SZ Apeldoorn
welkom [a] creatingheroes.nl
06 27 47 36 53
KvK 67780121
Wij vinden privacy erg belangrijk, bekijk hoe wij omgaan met jouw privacy