Word een Klantmagneet gaat door als Creating Heroes