BOO: De ontwerpers van adaptieve leefomgevingen

BOO: De ontwerpers van adaptieve leefomgevingen

In de harten van de oprichters van BOO – Buro Ontwerp & Omgeving – klopt een diepe passie voor het ontwerpen van duurzame, toekomstbestendige leefomgevingen. Hun missie is duidelijk: ruimten creëren die niet alleen circulair en integraal bedacht zijn, maar ook adaptief meebewegen met de veranderende wereld. Waarom doen ze dit precies? Het antwoord op het individuele karakter van ruimtelijke ontwikkeling en het ontbreken van circulariteit in het ontwerpproces.

Heldenmerk: BOO a.k.a. Buro Ontwerp & Omgeving

Betekenis: Toekomstbestendige ruimten ontwerpen die meebewegen met verandering

Resultaat van de merkreis: Een kennisplatform over adaptiviteit en een nieuwe huisstijl met bijbehorende website.

BOO - adviseurs voor leefomgeving

Het begin van de merkreis

BOO kwam binnen een uitdaging: Zij wilden nieuwe medewerkers aantrekken. Waarop wij de vragen stelden; ‘Waar staan jullie voor? Waarom zou een kandidaat voor jullie kiezen? En wat is dan jullie (werkgevers)merk?’  En daar begon de merkreis. Een merkteam bestaande uit alle lagen van het bedrijf werd samengesteld, van directie tot ontwerpers en onderzoekers. In de eerste creatieve sessie kwam het team al snel uit op ‘adaptief’.

BOO - NLAdaptief - website mobiel

Identiteit en visie omschrijven

Adaptief werd verder uitgediept tot een merkverhaal met missie en visie. Zij zagen een wereld voor zich waarin ruimten niet alleen dienen voor het heden maar ook klaar zijn voor de toekomst. Dit inzicht leidde tot de ambitie om een adaptieve aarde te creëren; een wereld waarin elke ruimte meebeweegt met zowel culturele als ecologische veranderingen.

De definitie lag hem in de 6 onderliggende thema’s die met het ontwerpen van omgevingen te maken hadden. Het antwoord lag daarnaast in een integrale aanpak voor gebiedsontwikkeling, écht hun manier van zakendoen. Op basis van deze identiteit formuleerden we de visie: ‘Een aarde om door te geven is een adaptieve aarde’. Met als belangrijke missie ‘Iedere leefomgeving in Nederland adaptief’. Dit authentieke inzicht vormde het hart van BOO en gaf richting aan de volgende stappen in de merkreis.

BOO - adviseurs voor leefomgeving

Sterk werkgeversmerk

Brand identity voor werknemers is een groot onderwerp, dus kwamen we ook weer terug bij de vacatureteksten. Samen met onze sidekicks en partner in HR deden we een onderzoek onder medewerkers. Allemaal om BOO aan te laten sluiten bij latent werkzoekenden. Parallel daaraan is er concurrentieonderzoek gedaan om de positionering te bepalen. Belangrijk – want een authentieke identiteit alleen is niet perse een sterke positionering. Wat kwam hieruit? NL Adaptief, een kennisplatform over alles rondom een adaptief Nederland. Precies het stukje imago wat BOO wilt uitdragen.

BOO: Ontwikkeling van de merkdragers

BOO realiseerde zich dat voor het bereiken van hun doel, elk aspect van hun communicatie adaptief en circulair moest zijn – dus ook de rest van de dragers moesten volgen. Onze designer, copywriter en medewerkers van BOO werkten samen met nog een externe copywriter om dit voor elkaar te boksen. En slagen dat deden we! Het logo, de huisstijl en de merktaal werden allemaal opnieuw ontworpen om de essentie van BOO’s missie uit te dragen: een adaptieve aarde voor toekomstige generaties.

BOO - nieuwe website
BOO - Buro Ontwerp en Omgeving - Merkdragers
BOO - NLAdaptief

Wat is het resultaat?

Het resultaat is een merk dat staat als een leefomgeving – oh nee huis -. BOO onderscheidt zich door haar integrale en adaptieve benadering van ruimtelijke ontwikkeling. De lancering van de vernieuwde website en het kennisplatform NLAdaptief zijn tastbare bewijzen van hun succes. Hoewel het te vroeg is om de positieve impact op de industrie al te zien, is er intern wel veel teweeg gebracht. NL Adaptief heeft een plek gekregen binnen de organisatie en de nieuwe website is daar een ode aan.

De toekomst van BOO

Kijkend naar de toekomst, blijft BOO toegewijd aan haar missie om adaptieve leefomgevingen te creëren die klaar zijn voor de uitdagingen van morgen. Hun aanpak heeft niet alleen een nieuw licht geworpen op de mogelijkheden van ruimtelijke ontwikkeling maar ook een blauwdruk gecreëerd voor een adaptieve wereld. Met elk project dat ze ondernemen, bouwt BOO verder aan een aarde om door te geven.