Visie-ontwikkeling voor een heisessie | Creating Heroes

Visie-ontwikkeling voor een heisessie

Veel organisaties gaan ieder jaar op een heisessie om aan hun bedrijf te werken in plaats van in het bedrijf. Vaak gaan ze letterlijk in een hutje op de hei zitten om over de toekomst na te denken. Eén van de onderdelen die tijdens een heisessie veel voorkomt is het ontwikkelen van een visie. In dit artikel leggen we hier meer over uit.

De basis van een heisessie

Een heisessie begint bij een goede voorbereiding. Je moet de juiste basis creëren om aan de slag te gaan met de organisatievisie. Denk hierbij aan:

 • Heb een duidelijk doel voor ogen wat de uitkomst van de heidag is en deel dit doel ook van te voren met de deelnemers.
 • Zorg voor een divers team van deelnemers. Ga niet alleen met de directie op heidag, maar zorg dat er van alle geledingen in de organisatie iemand deelneemt. Het zorgt voor interessante inzichten.
 • Lever de telefoons in en wordt niet gestoord tijdens de heidag. Op het begin wat onwennig, maar het helpt het resultaat!
 • Zorg voor een inspirerende locatie. Het liefst een locatie waar je ook naar buiten kunt voor meer energie. Kom uit je huidige situatie en laat je in de watten leggen.
 • Zorg aan het begin van de dag voor een energizer. Iedereen komt gestrest binnen. Met een energizer breng je energie in de groep én zorg je voor dat alle gezichten dezelfde kant op zijn.
 • Rust, ruimte en pauze: Misschien wel de belangrijkste momenten op een heisessie zijn de momenten van pauze. Men krijgt rust en ruimte om niet bewust na te denken over de visie. En hier komen de beste ideeën uit. Zorg dus voor genoeg momenten van rust, ruimte en pauze.

Met deze basis creëer je de randvoorwaarden voor een goede uitkomst van de heisessie.

Heisessie als kickstart voor organisatievisie

Met het formuleren van een organisatievisie stel je de gezamenlijke kijk van je organisatie op de omgeving en de wereld vast. Het is het ambitieuze beeld wat je organisatie (en dus je merk) heeft op de toekomst. Voor ons is iedereen een merk: Een stichting, een school tot aan sociale ondernemers.

Wat we vaak merken is dat de heisessie wordt gezien als hét moment om even een nieuwe visie met elkaar te bedenken. Het ontdekken van de visie van je organisatie én het formuleren hiervan is een proces. Dat gaat niet in éen dag. Het juist goed om hier over een langere periode (3 tot 6 maanden) over na te denken.

De heisessie is daarmee een kickstart om aan de slag te gaan met de organisatievisie. Het is een eerste ontdekkingstocht naar wat er leeft in de organisatie en bij de directie.

Het ontwikkelen van een visie bestaat over het algemeen uit drie fases:

 1. Het ontdekken en onderzoeken van toekomstdroom;
 2. Het ontwikkelen van de visie door het bepalen van thema’s;
 3. Het formuleren van de visie.

Voor een heisessie als kickstart is het verstandig om aan de slag te gaan met het visualiseren van de toekomstdroom. Hierdoor gaan de deelnemers op een luchtige wijze aan de slag met de visie van de organisatie.

Oefeningen voor visie-ontwikkeling

In visie-trajecten gaan we met onze klanten eerst op zoek naar de betekenis die je merk wil hebben in de samenleving. De betekenis is een belangrijk element voor je visie. Het is daardoor ook goed om in een heisessie naar je visie aan de slag te gaan met de betekenis en het visualiseren van deze toekomstdroom. Oefeningen die je hierbij kan inzetten zijn:

1. End Up – oefening

Eén van de oefeningen die wij het meest gebruiken bij visie en missie-ontwikkeling is de end-up oefening. Waar veel mensen wel weten wat een start-up is: Het idee om een bedrijf te beginnen, weten maar weinig mensen wat een end-up is. End-up is een uitspraak van Merijn Struik van Happyland en geeft het moment aan waarop je organisatie klaar is. Wanneer kan het ophouden met bestaan, omdat het heeft bereikt wat het wil bereiken?

Het is een oefening waarbij je echt even los moeten komen van belemmeringen. Het doel van de oefening is niet om je organisatie te laten stoppen, maar om de betekenis achter je organisatie te achterhalen.

De oefening werkt als volgt:

 • Maak teams van 2 tot 3 personen;
 • Ieder team krijgt een flap-over vel met stiften, pennen, potloden en alles wat nodig is om creatief te zijn;
 • Het is tijd om te tekenen. Ieder team tekent het moment waarop je merk heeft bereikt wat het wil bereiken.
 • Ieder team krijgt een half uur de tijd. Na een half uur bespreek je samen de end-ups van de teams. Kijk naar inzichten van de andere teams.
 • Ga op zoek naar de gemene deler tussen alle end-ups. Dit is een eerste aanzet tot de betekenis van je merk en de visie van je organisatie.

Onze ervaring met de End Up-oefening

Dit is een erg leuke oefening voor iedere organisatie. Reken wel minimaal een half uur voor ieder team om hiermee aan de slag te gaan. De eerste tien minuten moeten de deelnemers eerst wennen aan de vraag. Ze moeten nadenken over het einde van de organisatie. Als facilitator heb je hier een belangrijke rol in. Door hen gerust te stellen dat het niet gaat over het stoppen zelf, maar over de betekenis erachter.

2. Droom-visualisatie

Het visualiseren van dromen is een belangrijke stap bij visies. Je wilt de gedachten uit de hoofden van de deelnemers krijgen. Daarom is deze oefening zo belangrijk. Voor deze oefening kun je het beste minimaal 2 uur uittrekken, zodat de deelnemers alle tijd en ruimte te krijgen. Het werkt als volgt:

 • Je maakt teams van 3 of 4 personen
 • Ieder team krijgt een verscheidenheid aan LEGO-stenen, poppetjes en andere materialen om mee te bouwen.
 • Ze gaan in minimaal 2 uur aan de slag met het visualiseren van hun droom met de organisatie. Ze bouwen hun droom in een LEGO-wereld. Daarmee geven ze antwoord op de volgende vragen:
  • Hoe ziet ons bedrijfspand (merkpand) er over 20 jaar uit?
  • Wat hebben we bereikt als merk op maatschappelijk gebied?
  • Wat voor medewerkers werken er voor ons merk? En hoeveel zijn dat er dan?
  • En waarom zouden medewerkers hier graag willen werken?
  • Leveren we nog steeds dezelfde producten, of hebben we daar andere ideeën over?
  • Wat of wie zijn de klanten van dat moment?
  • Wat is het imago van ons merk op dat moment in de markt én in de samenleving?
 • Het gaat hierbij dus niet om woorden, maar alles moet via de LEGO-wereld worden getoond.
 • Ieder team presenteert hun toekomstdroom. Samen ga je op zoek naar de gezamenlijke ambities in alle dromen. Waar ligt de gemene deler?

Deze oefening is een eigen interpretatie van Lego Serious Play.

Onze ervaring met de Droom-visualisatie oefening

Dit is één van de leukste oefeningen om te doen. En om te faciliteren. Je kunt mensen echt laten dromen over de toekomst. Alleen al het fysiek aan de slag gaan met bouwen brengt je terug naar je kindertijd. En dat is belangrijk.

In de kindertijd droomde we nog echt. Waren we creatief en maakte we de mooiste dingen met speelgoed. Nu mogen de deelnemers dat ook doen. En de uitkomsten zijn zowel creatief als bruikbaar. Het inzicht dat de groep krijgt in de gezamenlijke kijk op de wereld is een fantastisch startschot.

3. Stripverhaal van je organisatie-held

Iedereen kan tekenen, we moeten het alleen durven. Daarom is deze oefening ook een hele leuke om samen met de deelnemers te doen. Je gaat namelijk een stripverhaal vertellen van de held. En de held is jullie organisatie/ jullie merk. Het werkt als volgt:

 • Verdeel de groep in tweetallen
 • Ieder tweetal krijgt maximaal 6 A4-blaadjes en goede potloden en tekenpennen.
 • Elk team krijgt een Hero-storyboard waarmee ze het verhaallijn kunnen uittekenen. Dit geeft houvast voor het uitwerken in het stripverhaal. Onderdelen die hierin zeker niet mogen ontbreken zijn:
  • De held (de organisatie dus) en de geschiedenis van de held;
  • De belangrijke inspiratiebronnen van de held
  • De ontdekkingstocht van de held – Tegen welke (ethische) problemen loopt de held aan die hij/zij wil oplossen?
  • Het vergezicht van de held: Hoe vindt zij/hij dat de wereld eruit moet zien?
  • Een cliffhanger naar het volgende deel.
 • Vervolgens gaan ze op 6 A4tjes het verhaal van de held vertellen door middel van het tekenen van strips.
 • De A4tjes van de tweetallen worden vastgeniet. De stripverhalen worden neergelegd en de andere tweetallen krijgen de ruimte om de rest van de stripverhalen te lezen.

Onze ervaring met deze oefening

Dit is een goede oefening voor een creatieve groep. Wanneer je deze oefening met minder creatieve groepen doet, houdt er dan rekening mee dat er weerstand komt. De opdracht is wat complexer dan andere oefeningen in dit artikel. Maar wanneer een groep eenmaal aan de slag is komen er leuke verhalen uit voort. Dit komt omdat ze niet vanuit de organisatie hoeven te denken. De organisatie is nogal abstract. Door de organisatie te zien als held (een mens) wordt het makkelijk. De leuke verhalen van de teams vormen de basis voor de visie-ontwikkeling.

4. Visie-moodboard

Een heel gangbare, maar daardoor niet minder effectieve oefening is om de visie in een moodboard uit te werken. Het werkt heel simpel:

 • Je maakt teams van 3 tot 4 personen;
 • Ieder team ontvang zoveel mogelijk tijdschriften, magazines en andere middelen waaruit ze kunnen knippen en plakken.
 • Ieder team gaat in maximaal 45 minuten een moodboard maken over hoe zij denken dat de toekomst van de organisatie eruit ziet.
 • Vervolgens presenteren de teams hun moodboard en ideeën aan de rest.
 • Je gaat op zoek naar de gezamenlijke thema’s die uit de moodboard afkomstig zijn.

Met deze oefening ontdek je vooral de thema’s die belangrijk zijn voor de visie van het merk.

Onze ervaring met de visie-moodboard

Deze oefening is een goede starter van het proces naar de organisatievisie. Iedereen weet wat een moodboard is, dus de deelnemers kunnen ook snel aan de slag met deze oefening. Andere oefeningen hebben wat meer uitleg nodig en vaak wat meer diepgang. Uit deze oefening komen vooral de thema’s die de mensen in je organisatie belangrijk vinden.

5. Disrupt de markt-oefening

Spotify, Netflix en Über. Ze hebben gemeen dat ze hun markten volledig op de kop hebben gegooid. En dat is precies de opdracht in deze oefening. Je gaat de deelnemers vragen om de markt te disrupten. Het is een manier om de deelnemers na te laten denken waarvan zij denken dat het eigenlijk niet mogelijk is.

Het werkt als volgt:

 • Je verdeelt de deelnemers in 3 of 4 groepen (afhankelijk van de grootte van de groep)
 • Iedere groep krijgt materialen om een product te kunnen maken. Dit kan een flip-over zijn waarmee zij een landingspagina kunnen tekenen. Of een A4-tje waarmee zij een app kunnen ontwerpen. Of LEGO, waarmee zij een product bouwen. Of een doos, waarmee zij een verpakking van een product ontwerpen. Zorg voor zoveel mogelijk mogelijkheden, zodat de creativiteit hierdoor niet wordt geremd.
 • Iedere groep krijgt de opdracht om in één uur een product (wat ook een dienst kan zijn) te ontwerpen waarmee het de markt volledig op zijn kop zet. De meest gekke ideeën moeten voorrang krijgen.
 • Na het uur presenteert iedereen zijn nieuwe product. Je gaat kijken naar de ideeën die spelen en legt daarmee de link naar de thema’s voor de visie.

Onze ervaring met deze oefening

De deelnemers die wij hebben begeleidt vinden dit een heel leuke oefening. Ze worden aangezet om groot te denken, om verder te denken dan vandaag of morgen. In het eerste half uur is dit soms lastig. Als facilitator is het daarom goed om de deelnemers te helpen om steeds groter te denken. De uitkomsten zijn altijd leuk en uniek. Dit geeft een goed beeld van hoe men denkt over de toekomst van de markt. Dat is een mooie aanzet voor visie-thema’s.

6. Museum van je organisatie-oefening

De laatste oefening die we met je willen bespreken is de Museum van je organisatie. Het idee is simpel: Je gaat in twee uur een museum maken van je organisatie. Het werkt als volgt:

 • Je verdeelt de groep in teams van 2 tot 3 personen.
 • Ieder team gaat in het eerste half uur aan de slag om twee dingen te bedenken die hun echt trots maken op de organisatie.
 • In het tweede half uur maken ze een tijdreis. Ze benoemen nu twee dingen waar ze over 30 jaar trots op zijn wat de organisatie heeft bereikt.
 • In het volgende uur gaan ze deze 4 dingen visualiseren door te knippen en te plakken. Zorg voor genoeg karton, stiften, lijm en scharen.
 • In de zaal presenteer je alle museumstukken die zijn gemaakt. Alle museumstukken zijn belangrijk elementen voor de thema’s van je visie.

Onze ervaring met deze oefening

Deze oefening is een hele goede oefening om het gevoel van trotsheid bij de organisatie op te roepen. Vooral het op zoek gaan waar de deelnemers nu trots op zijn is een belangrijk element. Hierin zit namelijk het DNA van je organisatie verborgen. Wanneer ze met deze oefening bezig zijn merken ze dat nog niet. Maar op het einde, wanneer het museum staat, dan herkennen ze de uniciteit van de organisatie.

Van kickstart naar een nieuwe visie

Een heisessie is een kickstart voor de organisatievisie. Tijdens de heisessie voer je samen met de deelnemers 2 of 3 van bovenstaande oefeningen uit. Op het einde van de dag haal je het net op. Wat zijn belangrijke thema’s gebleken? En wat zijn de vervolgstappen?

Het is belangrijk om deze dag levendig te houden. Uit onze ervaring is het goed om een dagdeel per week of twee weken te reserveren om met de visie aan de slag te gaan. Het ontdekken, ontwikkelen en formuleren van de visie is wat dat betreft net een ui. Schil voor schil pel je het af tot je echt de kern raakt. Juist door tussendoor een week of twee weken ruimte te geven gaat de visie meer leven in de organisatie.

Hierdoor ontstaat een visie die bij je organisatie past, maar ook beter omarmt en uitgedragen wordt. Wil je aan de slag met een heisessie en hierover sparren? Boek dan een Herotalk. Hierbij onderzoeken we je merk en kunnen je advies geven hoe je het beste je heisessie kunt inrichten.

Visie-ontwikkeling voor een heisessie

Veel organisaties gaan ieder jaar op een heisessie om aan hun bedrijf te werken in plaats van in het bedrijf. Vaak gaan ze letterlijk in een hutje op de hei zitten om over de toekomst na te denken. Eén van de onderdelen die tijdens een heisessie veel voorkomt is het ontwikkelen van een visie. In dit artikel leggen we hier meer over uit.

De basis van een heisessie

Een heisessie begint bij een goede voorbereiding. Je moet de juiste basis creëren om aan de slag te gaan met de organisatievisie. Denk hierbij aan:

 • Heb een duidelijk doel voor ogen wat de uitkomst van de heidag is en deel dit doel ook van te voren met de deelnemers.
 • Zorg voor een divers team van deelnemers. Ga niet alleen met de directie op heidag, maar zorg dat er van alle geledingen in de organisatie iemand deelneemt. Het zorgt voor interessante inzichten.
 • Lever de telefoons in en wordt niet gestoord tijdens de heidag. Op het begin wat onwennig, maar het helpt het resultaat!
 • Zorg voor een inspirerende locatie. Het liefst een locatie waar je ook naar buiten kunt voor meer energie. Kom uit je huidige situatie en laat je in de watten leggen.
 • Zorg aan het begin van de dag voor een energizer. Iedereen komt gestrest binnen. Met een energizer breng je energie in de groep én zorg je voor dat alle gezichten dezelfde kant op zijn.
 • Rust, ruimte en pauze: Misschien wel de belangrijkste momenten op een heisessie zijn de momenten van pauze. Men krijgt rust en ruimte om niet bewust na te denken over de visie. En hier komen de beste ideeën uit. Zorg dus voor genoeg momenten van rust, ruimte en pauze.

Met deze basis creëer je de randvoorwaarden voor een goede uitkomst van de heisessie.

Heisessie als kickstart voor organisatievisie

Met het formuleren van een organisatievisie stel je de gezamenlijke kijk van je organisatie op de omgeving en de wereld vast. Het is het ambitieuze beeld wat je organisatie (en dus je merk) heeft op de toekomst. Voor ons is iedereen een merk: Een stichting, een school tot aan sociale ondernemers.

Wat we vaak merken is dat de heisessie wordt gezien als hét moment om even een nieuwe visie met elkaar te bedenken. Het ontdekken van de visie van je organisatie én het formuleren hiervan is een proces. Dat gaat niet in éen dag. Het juist goed om hier over een langere periode (3 tot 6 maanden) over na te denken.

De heisessie is daarmee een kickstart om aan de slag te gaan met de organisatievisie. Het is een eerste ontdekkingstocht naar wat er leeft in de organisatie en bij de directie.

Het ontwikkelen van een visie bestaat over het algemeen uit drie fases:

 1. Het ontdekken en onderzoeken van toekomstdroom;
 2. Het ontwikkelen van de visie door het bepalen van thema’s;
 3. Het formuleren van de visie.

Voor een heisessie als kickstart is het verstandig om aan de slag te gaan met het visualiseren van de toekomstdroom. Hierdoor gaan de deelnemers op een luchtige wijze aan de slag met de visie van de organisatie.

Oefeningen voor visie-ontwikkeling

In visie-trajecten gaan we met onze klanten eerst op zoek naar de betekenis die je merk wil hebben in de samenleving. De betekenis is een belangrijk element voor je visie. Het is daardoor ook goed om in een heisessie naar je visie aan de slag te gaan met de betekenis en het visualiseren van deze toekomstdroom. Oefeningen die je hierbij kan inzetten zijn:

1. End Up – oefening

Eén van de oefeningen die wij het meest gebruiken bij visie en missie-ontwikkeling is de end-up oefening. Waar veel mensen wel weten wat een start-up is: Het idee om een bedrijf te beginnen, weten maar weinig mensen wat een end-up is. End-up is een uitspraak van Merijn Struik van Happyland en geeft het moment aan waarop je organisatie klaar is. Wanneer kan het ophouden met bestaan, omdat het heeft bereikt wat het wil bereiken?

Het is een oefening waarbij je echt even los moeten komen van belemmeringen. Het doel van de oefening is niet om je organisatie te laten stoppen, maar om de betekenis achter je organisatie te achterhalen.

De oefening werkt als volgt:

 • Maak teams van 2 tot 3 personen;
 • Ieder team krijgt een flap-over vel met stiften, pennen, potloden en alles wat nodig is om creatief te zijn;
 • Het is tijd om te tekenen. Ieder team tekent het moment waarop je merk heeft bereikt wat het wil bereiken.
 • Ieder team krijgt een half uur de tijd. Na een half uur bespreek je samen de end-ups van de teams. Kijk naar inzichten van de andere teams.
 • Ga op zoek naar de gemene deler tussen alle end-ups. Dit is een eerste aanzet tot de betekenis van je merk en de visie van je organisatie.

Onze ervaring met de End Up-oefening

Dit is een erg leuke oefening voor iedere organisatie. Reken wel minimaal een half uur voor ieder team om hiermee aan de slag te gaan. De eerste tien minuten moeten de deelnemers eerst wennen aan de vraag. Ze moeten nadenken over het einde van de organisatie. Als facilitator heb je hier een belangrijke rol in. Door hen gerust te stellen dat het niet gaat over het stoppen zelf, maar over de betekenis erachter.

2. Droom-visualisatie

Het visualiseren van dromen is een belangrijke stap bij visies. Je wilt de gedachten uit de hoofden van de deelnemers krijgen. Daarom is deze oefening zo belangrijk. Voor deze oefening kun je het beste minimaal 2 uur uittrekken, zodat de deelnemers alle tijd en ruimte te krijgen. Het werkt als volgt:

 • Je maakt teams van 3 of 4 personen
 • Ieder team krijgt een verscheidenheid aan LEGO-stenen, poppetjes en andere materialen om mee te bouwen.
 • Ze gaan in minimaal 2 uur aan de slag met het visualiseren van hun droom met de organisatie. Ze bouwen hun droom in een LEGO-wereld. Daarmee geven ze antwoord op de volgende vragen:
  • Hoe ziet ons bedrijfspand (merkpand) er over 20 jaar uit?
  • Wat hebben we bereikt als merk op maatschappelijk gebied?
  • Wat voor medewerkers werken er voor ons merk? En hoeveel zijn dat er dan?
  • En waarom zouden medewerkers hier graag willen werken?
  • Leveren we nog steeds dezelfde producten, of hebben we daar andere ideeën over?
  • Wat of wie zijn de klanten van dat moment?
  • Wat is het imago van ons merk op dat moment in de markt én in de samenleving?
 • Het gaat hierbij dus niet om woorden, maar alles moet via de LEGO-wereld worden getoond.
 • Ieder team presenteert hun toekomstdroom. Samen ga je op zoek naar de gezamenlijke ambities in alle dromen. Waar ligt de gemene deler?

Deze oefening is een eigen interpretatie van Lego Serious Play.

Onze ervaring met de Droom-visualisatie oefening

Dit is één van de leukste oefeningen om te doen. En om te faciliteren. Je kunt mensen echt laten dromen over de toekomst. Alleen al het fysiek aan de slag gaan met bouwen brengt je terug naar je kindertijd. En dat is belangrijk.

In de kindertijd droomde we nog echt. Waren we creatief en maakte we de mooiste dingen met speelgoed. Nu mogen de deelnemers dat ook doen. En de uitkomsten zijn zowel creatief als bruikbaar. Het inzicht dat de groep krijgt in de gezamenlijke kijk op de wereld is een fantastisch startschot.

3. Stripverhaal van je organisatie-held

Iedereen kan tekenen, we moeten het alleen durven. Daarom is deze oefening ook een hele leuke om samen met de deelnemers te doen. Je gaat namelijk een stripverhaal vertellen van de held. En de held is jullie organisatie/ jullie merk. Het werkt als volgt:

 • Verdeel de groep in tweetallen
 • Ieder tweetal krijgt maximaal 6 A4-blaadjes en goede potloden en tekenpennen.
 • Elk team krijgt een Hero-storyboard waarmee ze het verhaallijn kunnen uittekenen. Dit geeft houvast voor het uitwerken in het stripverhaal. Onderdelen die hierin zeker niet mogen ontbreken zijn:
  • De held (de organisatie dus) en de geschiedenis van de held;
  • De belangrijke inspiratiebronnen van de held
  • De ontdekkingstocht van de held – Tegen welke (ethische) problemen loopt de held aan die hij/zij wil oplossen?
  • Het vergezicht van de held: Hoe vindt zij/hij dat de wereld eruit moet zien?
  • Een cliffhanger naar het volgende deel.
 • Vervolgens gaan ze op 6 A4tjes het verhaal van de held vertellen door middel van het tekenen van strips.
 • De A4tjes van de tweetallen worden vastgeniet. De stripverhalen worden neergelegd en de andere tweetallen krijgen de ruimte om de rest van de stripverhalen te lezen.

Onze ervaring met deze oefening

Dit is een goede oefening voor een creatieve groep. Wanneer je deze oefening met minder creatieve groepen doet, houdt er dan rekening mee dat er weerstand komt. De opdracht is wat complexer dan andere oefeningen in dit artikel. Maar wanneer een groep eenmaal aan de slag is komen er leuke verhalen uit voort. Dit komt omdat ze niet vanuit de organisatie hoeven te denken. De organisatie is nogal abstract. Door de organisatie te zien als held (een mens) wordt het makkelijk. De leuke verhalen van de teams vormen de basis voor de visie-ontwikkeling.

4. Visie-moodboard

Een heel gangbare, maar daardoor niet minder effectieve oefening is om de visie in een moodboard uit te werken. Het werkt heel simpel:

 • Je maakt teams van 3 tot 4 personen;
 • Ieder team ontvang zoveel mogelijk tijdschriften, magazines en andere middelen waaruit ze kunnen knippen en plakken.
 • Ieder team gaat in maximaal 45 minuten een moodboard maken over hoe zij denken dat de toekomst van de organisatie eruit ziet.
 • Vervolgens presenteren de teams hun moodboard en ideeën aan de rest.
 • Je gaat op zoek naar de gezamenlijke thema’s die uit de moodboard afkomstig zijn.

Met deze oefening ontdek je vooral de thema’s die belangrijk zijn voor de visie van het merk.

Onze ervaring met de visie-moodboard

Deze oefening is een goede starter van het proces naar de organisatievisie. Iedereen weet wat een moodboard is, dus de deelnemers kunnen ook snel aan de slag met deze oefening. Andere oefeningen hebben wat meer uitleg nodig en vaak wat meer diepgang. Uit deze oefening komen vooral de thema’s die de mensen in je organisatie belangrijk vinden.

5. Disrupt de markt-oefening

Spotify, Netflix en Über. Ze hebben gemeen dat ze hun markten volledig op de kop hebben gegooid. En dat is precies de opdracht in deze oefening. Je gaat de deelnemers vragen om de markt te disrupten. Het is een manier om de deelnemers na te laten denken waarvan zij denken dat het eigenlijk niet mogelijk is.

Het werkt als volgt:

 • Je verdeelt de deelnemers in 3 of 4 groepen (afhankelijk van de grootte van de groep)
 • Iedere groep krijgt materialen om een product te kunnen maken. Dit kan een flip-over zijn waarmee zij een landingspagina kunnen tekenen. Of een A4-tje waarmee zij een app kunnen ontwerpen. Of LEGO, waarmee zij een product bouwen. Of een doos, waarmee zij een verpakking van een product ontwerpen. Zorg voor zoveel mogelijk mogelijkheden, zodat de creativiteit hierdoor niet wordt geremd.
 • Iedere groep krijgt de opdracht om in één uur een product (wat ook een dienst kan zijn) te ontwerpen waarmee het de markt volledig op zijn kop zet. De meest gekke ideeën moeten voorrang krijgen.
 • Na het uur presenteert iedereen zijn nieuwe product. Je gaat kijken naar de ideeën die spelen en legt daarmee de link naar de thema’s voor de visie.

Onze ervaring met deze oefening

De deelnemers die wij hebben begeleidt vinden dit een heel leuke oefening. Ze worden aangezet om groot te denken, om verder te denken dan vandaag of morgen. In het eerste half uur is dit soms lastig. Als facilitator is het daarom goed om de deelnemers te helpen om steeds groter te denken. De uitkomsten zijn altijd leuk en uniek. Dit geeft een goed beeld van hoe men denkt over de toekomst van de markt. Dat is een mooie aanzet voor visie-thema’s.

6. Museum van je organisatie-oefening

De laatste oefening die we met je willen bespreken is de Museum van je organisatie. Het idee is simpel: Je gaat in twee uur een museum maken van je organisatie. Het werkt als volgt:

 • Je verdeelt de groep in teams van 2 tot 3 personen.
 • Ieder team gaat in het eerste half uur aan de slag om twee dingen te bedenken die hun echt trots maken op de organisatie.
 • In het tweede half uur maken ze een tijdreis. Ze benoemen nu twee dingen waar ze over 30 jaar trots op zijn wat de organisatie heeft bereikt.
 • In het volgende uur gaan ze deze 4 dingen visualiseren door te knippen en te plakken. Zorg voor genoeg karton, stiften, lijm en scharen.
 • In de zaal presenteer je alle museumstukken die zijn gemaakt. Alle museumstukken zijn belangrijk elementen voor de thema’s van je visie.

Onze ervaring met deze oefening

Deze oefening is een hele goede oefening om het gevoel van trotsheid bij de organisatie op te roepen. Vooral het op zoek gaan waar de deelnemers nu trots op zijn is een belangrijk element. Hierin zit namelijk het DNA van je organisatie verborgen. Wanneer ze met deze oefening bezig zijn merken ze dat nog niet. Maar op het einde, wanneer het museum staat, dan herkennen ze de uniciteit van de organisatie.

Van kickstart naar een nieuwe visie

Een heisessie is een kickstart voor de organisatievisie. Tijdens de heisessie voer je samen met de deelnemers 2 of 3 van bovenstaande oefeningen uit. Op het einde van de dag haal je het net op. Wat zijn belangrijke thema’s gebleken? En wat zijn de vervolgstappen?

Het is belangrijk om deze dag levendig te houden. Uit onze ervaring is het goed om een dagdeel per week of twee weken te reserveren om met de visie aan de slag te gaan. Het ontdekken, ontwikkelen en formuleren van de visie is wat dat betreft net een ui. Schil voor schil pel je het af tot je echt de kern raakt. Juist door tussendoor een week of twee weken ruimte te geven gaat de visie meer leven in de organisatie.

Hierdoor ontstaat een visie die bij je organisatie past, maar ook beter omarmt en uitgedragen wordt. Wil je aan de slag met een heisessie en hierover sparren? Boek dan een Herotalk. Hierbij onderzoeken we je merk en kunnen je advies geven hoe je het beste je heisessie kunt inrichten.

Psst, wil je een geheimpje lezen?

In Hero-secrets vertellen verschillende ondernemers de geheimen bij het bouwen en laden van een heldenmerk. Door je in te schrijven voor Hero-secrets ontvang je iedere maand een persoonlijke e-mail met exclusieve verhalen van, voor en over heldenmerken.