Het verhaal van Vebego: Hoe je betekenisvol ondernemen inbakt in je organisatie

Betekenisvol ondernemen is in de laatste jaren enorm aan interesse en omvang gegroeid. Steeds meer ondernemers zien de waarde hiervan in, omdat ze niet alleen winst voor zichzelf willen maken, maar juist hun ondernemerschap in willen zetten voor het goede. Maar hoe ga je hier als ondernemer nu mee aan de slag? Bij Vebego is betekenisvol ondernemen volledig geïntegreerd in hun organisatie. Het hoe en wat bespreken we met Inge Dilven, Projectmanager Betekenisvol Werk binnen Vebego.

Wie is Vebego?

Om te beginnen is het handig om een beeld te vormen over Vebego. Vebego is een familiebedrijf dat via vele dochterbedrijven een breed dienstverleningspakket aanbiedt binnen de zorg en facilitaire dienstverlening.

‘Dat ons bedrijf nog steeds een familiebedrijf is, zie je ook aan het feit dat de familie van de oprichter nog steeds in het bedrijf zitten. We zijn geen bedrijf dat winst maakt om het winst maken, maar dat koerst op groei en rendement als randvoorwaarden om te kunnen waar het ons echt om gaat: onze mensen. Dat vinden niet alleen wij als bedrijf, maar ook de aandeelhouders. ‘

Betekenisvol ondernemen bij Vebego

Voordat we ingaan over hoe je betekenisvol ondernemen als ondernemer in kunt zetten, bespreken we eerst hoe betekenisvol ondernemen ingezet wordt bij Vebego. Inge zegt hierover:

‘Als we het hebben over betekenisvol ondernemen binnen Vebego, moeten we terug naar de kern. Al bij de start van ons bedrijf – sinds de oprichting van schoonmaakbedrijf Hago in 1943 – zie je dat het goed willen doen in het DNA verwerven zat. We zijn een familiebedrijf en alles begint wat ons betreft bij mensen, dat zijn zowel onze medewerkers, onze klanten als de gehele maatschappij. Ons bedrijf is dan ook een afspiegeling van de maatschappij. Het belangrijkste bij het opstarten van betekenisvol ondernemen is dan ook dat je het écht voelt en dat daar een gedeelde mening over is. Zoals dat bij ons de aandeelhouders ook vinden dat de mensen voor de winst komt.

Voor ons start betekenisvol ondernemen echt vanuit onze intrinsieke motivatie. Onze medewerkers zijn ons kapitaal. En niet alleen onze medewerkers, maar ook onze klanten en mensen in de maatschappij. Afstand tot de arbeidsmarkt bestaat bij ons niet. Iedereen vindt bij ons een werkplek, ongeacht opleidingsniveau, maatschappelijke positie, persoonlijke uitdagingen en kwaliteiten. Het menselijke aspect is wat dat betreft ook in mindere tijden nooit een discussiepunt geweest voor ons en onze klanten.’

De kracht van Vebego

Waarom het zo goed lukt bij ons? Ik denk dat het vooral zit in de ‘doen wat we zeggen’-mentaliteit. We durven onze ambitie uit te spreken en ook na te leven. Zo is onze ambitie voor 2025 om dagelijks een bijdrage te leveren aan het welzijn van 10 miljoen mensen.

Het mooie is dat we tijdens de groei van ons bedrijf in de laatste tientallen jaren ons DNA hebben kunnen vasthouden. Dat komt doordat we een overname pas deden op het moment dat het goed voelde. Achteraf kunnen we concludeerden dat het pas goed voelde als we wisten dat een bedrijf bij ons DNA paste.

Ieder Vebego bedrijf heeft zijn eigen strategie, marktfocus en groeiambities, maar we delen allemaal dezelfde overkoepelende waarden en overtuigingen. Dat is waar we mee groot zijn geworden. De kracht van ons bedrijf zit hem wat dat betreft echt in onze waarden en DNA en daar – ook in moeilijke tijden – aan vasthouden.’

“Onze ambitie voor 2025 is: Dagelijks bijdragen aan het welzijn van 10 miljoen mensen.”

Eigen methodiek als basis voor betekenisvol ondernemen

Je bent ondernemer en je wilt meer betekenis toevoegen binnen je bedrijf. Dan is de directe vraag: Waar begin je eigenlijk bij, bij het betekenisvol ondernemen?

‘Betekenisvol ondernemen zat er bij ons al vroeg in en dat proberen we steeds een stapje verder te helpen. Sinds 2016 hebben we een methodiek ontwikkeld, voortvloeiend uit een door ons geïnitieerd wetenschappelijk onderzoek, waarvoor we samenwerkten met het Impact Centre van de Erasmus Universiteit. Uit het onderzoek kwamen 5 aandachtsgebieden die ten grondslag liggen aan wanneer onze medewerkers werk als betekenisvol bestempelen:

  1. Weten waarom je het werk doet
  2. Aandacht & betrokkenheid van je leidinggevende
  3. Ontwikkeling van vakmanschap
  4. Plezierig samenwerken
  5. Goede randvoorwaarden

Op basis van deze aandachtsgebieden kunnen we meten hoe tevreden onze medewerkers zijn, hoe onze organisatie ervoor staat op basis van deze punten en waar we dus kunnen verbeteren.’

Sustainable Development Goals

In 2015 ontwikkelde de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s). De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Hoe zijn deze doelen geïntegreerd bij Vebego?

‘Als bedrijf deden we voor de introductie van de SDG’s al aan betekenisvol ondernemen. Er stonden al een aantal projecten op dat moment, die naadloos aansloten op de SDG’s. De SDG’s dienden daarmee ook als inspiratie om ons beleid door te ontwikkelen.

Maar hoe kies je nu de juiste SDG’s? En belangrijker nog, hoe maak je ze concreet? ‘Een mooi voorbeeld is wat mij betreft de methodiek die we hebben ontwikkeld. Daarmee kunnen we datgene wat wij erg belangrijk vinden meetbaar maken en monitoren binnen al onze merken. Onze dochterbedrijven kunnen daardoor op basis van de 5 factoren voorbeelden en cases met elkaar delen, zodat de impact van al onze bedrijven samen nog groter wordt.’

Voorbeeld van inzetten van betekenisvol ondernemen voor de maatschappij

Inspiratiebron voor anderen

‘Die 5 factoren in onze methodiek zijn daarmee de basis voor ons betekenisvolle werk. Een belangrijk aspect om hierbij te benoemen is dat wij intrinsiek gemotiveerd zijn om dit te doen, waardoor we ook tijd en ruimte vrijmaken om met projectteams deze factoren continu willen verbeteren. We hebben een eigen impact website waarmee we andere partijen willen inspireren.

Hoe we iedereen erbij te betrekken? Eigenlijk is dat door zelf het goede voorbeeld te geven en laten zien dat wij het belangrijk vinden. We gaan regelmatig met onze mensen in gesprek, bekijken de cijfers van de onderzoeken en bespreken samen wat er verbeterd kan worden. Dit kan resulteren in focusgroepen en workshops die worden ingezet om één van de factoren van onze methodiek binnen dat specifieke bedrijf te verbeteren. Doordat wij het serieus nemen betekent het direct dat andere mensen ook de tijd en ruimte krijgen om hiermee om te gaan en te verbeteren.’

Het belang van meten

De methodiek is de basis van betekenisvol werk binnen Vebego. Er wordt regelmatig gemeten hoe het binnen de bedrijven van Vebego ervoor staat met de 5 factoren voor betekenisvol werk. Hoe belangrijk is het meten dan voor Vebego?

Inge: ‘Zoals gezegd is de basis van alles wat wij doen gebaseerd op onze methodiek. De methodiek is daarmee geen doel op zich, maar echt een hulpmiddel om onze ambities te bereiken. Het onderzoek dat wij verrichten zorgt ervoor dat wij stuurinformatie krijgen over waar we als Vebego staan en waar we naartoe willen. Op basis van deze informatie kunnen we kijken hoe we nog meer van betekenis kunnen zijn. Deze stuurinformatie geeft ons daarmee informatie hoe wij ervoor staan ten opzichte van onze ambitie voor 2025: Dagelijks bijdragen aan het welzijn van 10 miljoen mensen.’

“Als we externe mensen spreken, bijvoorbeeld mensen die voor ons willen komen werken, geven zij echt aan dat ze graag bij ons willen werken om ons DNA.”

Betekenisvol positioneren

Het is duidelijk dat betekenisvol werken in het DNA van Vebego zit. Het bedrijf kiest er ook voor om op hun website de betekenis van werk centraal te zetten, in plaats van de dienstverlening zelf. Hoe is dit zo ontstaan?

‘Het afgelopen jaar hebben we onze positionering aangescherpt. We merkten op een gegeven moment steeds meer dat we intern hoorde: Betekenisvol werk is toch dat onderzoek en die 5 factoren? Terwijl het onderzoek echt een hulpmiddel is, geen doel.

Vanaf daar zijn we gaan nadenken over onze positionering: Wat onderscheidt ons echt? Onze intrinsieke motivatie om van betekenis te zijn is echt onze waarde, dat moest centraal komen te staan. Van daaruit zijn we onze positionering gaan aanscherpen en uitdiepen en ons betekenisvolle werk echt centraal gaan zetten op onze website.’

Resultaten van betekenisvol ondernemen

Betekenisvol ondernemen moet dus echt vanuit intrinsieke motivatie komen. Maar jullie merk heeft nooit zo groot kunnen worden, als dat ook niet wat oplevert. Wat kun je zeggen over de resultaten van het betekenisvol ondernemen?

‘Als we externe mensen spreken, bijvoorbeeld mensen die voor ons willen komen werken, geven zij echt aan dat ze graag bij ons willen werken om ons DNA. Dit komt mede door de verbeterslag vanuit onze positionering, omdat het duidelijker is geworden voor de buitenwereld.

Daarnaast zijn we ook bezig met het schrijven van een beeldende beschrijving van wie je moet zijn om bij ons te kunnen, willen en mogen werken. Hiermee zorgen we dat we altijd de juiste mensen hebben voor onze bedrijven.

Wat betekenisvol ondernemen ons oplevert? Het is lastig heel hard te maken, maar we hebben wel klanten die aangeven dat ze onze maatschappelijke betrokkenheid belangrijk vinden. In grote aanbestedingen voegen we altijd ons verhaal toe. De uitgevers van deze aanbestedingen haken op ons merkverhaal en ons betekenisvolle werk aan. In die zin zijn dat wel directe resultaten voor ons.‘

Lessen voor anderen

Nu ben jij als lezer een ondernemer die vanuit betekenis werkt of meer vanuit betekenis wil werken met je eigen merk. Vebego heeft het betekenisvolle werk volledig geïntegreerd in hun organisatie. Vanuit deze kennis en ervaring delen zij een aantal lessen die zij hebben geleerd en aan andere ondernemers willen meegeven.

‘Wat andere ondernemers kunnen leren van ons verhaal en onze ervaringen is om vooral naar de behoeften van je eigen bedrijf te kijken. Kijk vooral wat er bij jouw bedrijf past, wat binnen jullie organisatie de intrinsieke motivatie is. Wanneer je namelijk A zegt en je bent en doet B, dan horen en merken je medewerkers en klanten dit snel genoeg. Don’t tell them, show them.

Wat voor ons goed werkt is het concretiseren van onze ambitie – om dagelijks bij te dragen aan het welzijn van 10 miljoen mensen in 2025 – zodat we onze organisatie daarop hebben kunnen inrichten. Ga op zoek naar de ambitie van jouw bedrijf/merk. Op basis van je ambitie geef je medewerkers tijd en ruimte om aan de slag te gaan met deze ambitie. Laat ze fouten maken en hiervan leren.

Wat je doet als merk moet dan ook écht zijn, het moet volledig bij je passen. Onze les aan iedere ondernemer is dan ook: Zet alles waar je voor staat en voor gaat eerst goed neer, voordat je erover gaat praten. Bij ons delen we misschien nog te weinig verhalen, maar als we het doen, dan zijn het wel de échte verhalen van onze merken. En die zijn erg waardevol.

Samenvattend: Laat zien waar je voor staat, besef waarom het gaat, zet het goed neer en blijf je ambitie continu nastreven.’

Het verhaal van Vebego: Hoe je betekenisvol ondernemen inbakt in je organisatie

Voorbeeld van het inzetten van betekenis door het merk Vebego

Betekenisvol ondernemen is in de laatste jaren enorm aan interesse en omvang gegroeid. Steeds meer ondernemers zien de waarde hiervan in, omdat ze niet alleen winst voor zichzelf willen maken, maar juist hun ondernemerschap in willen zetten voor het goede. Maar hoe ga je hier als ondernemer nu mee aan de slag? Bij Vebego is betekenisvol ondernemen volledig geïntegreerd in hun organisatie. Het hoe en wat bespreken we met Inge Dilven, Projectmanager Betekenisvol Werk binnen Vebego.

Wie is Vebego?

Om te beginnen is het handig om een beeld te vormen over Vebego. Vebego is een familiebedrijf dat via vele dochterbedrijven een breed dienstverleningspakket aanbiedt binnen de zorg en facilitaire dienstverlening.

‘Dat ons bedrijf nog steeds een familiebedrijf is, zie je ook aan het feit dat de familie van de oprichter nog steeds in het bedrijf zitten. We zijn geen bedrijf dat winst maakt om het winst maken, maar dat koerst op groei en rendement als randvoorwaarden om te kunnen waar het ons echt om gaat: onze mensen. Dat vinden niet alleen wij als bedrijf, maar ook de aandeelhouders. ‘

Betekenisvol ondernemen bij Vebego

Voordat we ingaan over hoe je betekenisvol ondernemen als ondernemer in kunt zetten, bespreken we eerst hoe betekenisvol ondernemen ingezet wordt bij Vebego. Inge zegt hierover:

‘Als we het hebben over betekenisvol ondernemen binnen Vebego, moeten we terug naar de kern. Al bij de start van ons bedrijf – sinds de oprichting van schoonmaakbedrijf Hago in 1943 – zie je dat het goed willen doen in het DNA verwerven zat. We zijn een familiebedrijf en alles begint wat ons betreft bij mensen, dat zijn zowel onze medewerkers, onze klanten als de gehele maatschappij. Ons bedrijf is dan ook een afspiegeling van de maatschappij. Het belangrijkste bij het opstarten van betekenisvol ondernemen is dan ook dat je het écht voelt en dat daar een gedeelde mening over is. Zoals dat bij ons de aandeelhouders ook vinden dat de mensen voor de winst komt.

Voor ons start betekenisvol ondernemen echt vanuit onze intrinsieke motivatie. Onze medewerkers zijn ons kapitaal. En niet alleen onze medewerkers, maar ook onze klanten en mensen in de maatschappij. Afstand tot de arbeidsmarkt bestaat bij ons niet. Iedereen vindt bij ons een werkplek, ongeacht opleidingsniveau, maatschappelijke positie, persoonlijke uitdagingen en kwaliteiten. Het menselijke aspect is wat dat betreft ook in mindere tijden nooit een discussiepunt geweest voor ons en onze klanten.’

De kracht van Vebego

Waarom het zo goed lukt bij ons? Ik denk dat het vooral zit in de ‘doen wat we zeggen’-mentaliteit. We durven onze ambitie uit te spreken en ook na te leven. Zo is onze ambitie voor 2025 om dagelijks een bijdrage te leveren aan het welzijn van 10 miljoen mensen.

Het mooie is dat we tijdens de groei van ons bedrijf in de laatste tientallen jaren ons DNA hebben kunnen vasthouden. Dat komt doordat we een overname pas deden op het moment dat het goed voelde. Achteraf kunnen we concludeerden dat het pas goed voelde als we wisten dat een bedrijf bij ons DNA paste.

Ieder Vebego bedrijf heeft zijn eigen strategie, marktfocus en groeiambities, maar we delen allemaal dezelfde overkoepelende waarden en overtuigingen. Dat is waar we mee groot zijn geworden. De kracht van ons bedrijf zit hem wat dat betreft echt in onze waarden en DNA en daar – ook in moeilijke tijden – aan vasthouden.’

“Onze ambitie voor 2025 is: Dagelijks bijdragen aan het welzijn van 10 miljoen mensen.”

Eigen methodiek als basis voor betekenisvol ondernemen

Je bent ondernemer en je wilt meer betekenis toevoegen binnen je bedrijf. Dan is de directe vraag: Waar begin je eigenlijk bij, bij het betekenisvol ondernemen?

‘Betekenisvol ondernemen zat er bij ons al vroeg in en dat proberen we steeds een stapje verder te helpen. Sinds 2016 hebben we een methodiek ontwikkeld, voortvloeiend uit een door ons geïnitieerd wetenschappelijk onderzoek, waarvoor we samenwerkten met het Impact Centre van de Erasmus Universiteit. Uit het onderzoek kwamen 5 aandachtsgebieden die ten grondslag liggen aan wanneer onze medewerkers werk als betekenisvol bestempelen:

  1. Weten waarom je het werk doet
  2. Aandacht & betrokkenheid van je leidinggevende
  3. Ontwikkeling van vakmanschap
  4. Plezierig samenwerken
  5. Goede randvoorwaarden

Op basis van deze aandachtsgebieden kunnen we meten hoe tevreden onze medewerkers zijn, hoe onze organisatie ervoor staat op basis van deze punten en waar we dus kunnen verbeteren.’

Sustainable Development Goals

In 2015 ontwikkelde de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s). De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Hoe zijn deze doelen geïntegreerd bij Vebego?

‘Als bedrijf deden we voor de introductie van de SDG’s al aan betekenisvol ondernemen. Er stonden al een aantal projecten op dat moment, die naadloos aansloten op de SDG’s. De SDG’s dienden daarmee ook als inspiratie om ons beleid door te ontwikkelen.

Maar hoe kies je nu de juiste SDG’s? En belangrijker nog, hoe maak je ze concreet? ‘Een mooi voorbeeld is wat mij betreft de methodiek die we hebben ontwikkeld. Daarmee kunnen we datgene wat wij erg belangrijk vinden meetbaar maken en monitoren binnen al onze merken. Onze dochterbedrijven kunnen daardoor op basis van de 5 factoren voorbeelden en cases met elkaar delen, zodat de impact van al onze bedrijven samen nog groter wordt.’

Voorbeeld van inzetten van betekenisvol ondernemen voor de maatschappij

Inspiratiebron voor anderen

‘Die 5 factoren in onze methodiek zijn daarmee de basis voor ons betekenisvolle werk. Een belangrijk aspect om hierbij te benoemen is dat wij intrinsiek gemotiveerd zijn om dit te doen, waardoor we ook tijd en ruimte vrijmaken om met projectteams deze factoren continu willen verbeteren. We hebben een eigen impact website waarmee we andere partijen willen inspireren.

Hoe we iedereen erbij te betrekken? Eigenlijk is dat door zelf het goede voorbeeld te geven en laten zien dat wij het belangrijk vinden. We gaan regelmatig met onze mensen in gesprek, bekijken de cijfers van de onderzoeken en bespreken samen wat er verbeterd kan worden. Dit kan resulteren in focusgroepen en workshops die worden ingezet om één van de factoren van onze methodiek binnen dat specifieke bedrijf te verbeteren. Doordat wij het serieus nemen betekent het direct dat andere mensen ook de tijd en ruimte krijgen om hiermee om te gaan en te verbeteren.’

Het belang van meten

De methodiek is de basis van betekenisvol werk binnen Vebego. Er wordt regelmatig gemeten hoe het binnen de bedrijven van Vebego ervoor staat met de 5 factoren voor betekenisvol werk. Hoe belangrijk is het meten dan voor Vebego?

Inge: ‘Zoals gezegd is de basis van alles wat wij doen gebaseerd op onze methodiek. De methodiek is daarmee geen doel op zich, maar echt een hulpmiddel om onze ambities te bereiken. Het onderzoek dat wij verrichten zorgt ervoor dat wij stuurinformatie krijgen over waar we als Vebego staan en waar we naartoe willen. Op basis van deze informatie kunnen we kijken hoe we nog meer van betekenis kunnen zijn. Deze stuurinformatie geeft ons daarmee informatie hoe wij ervoor staan ten opzichte van onze ambitie voor 2025: Dagelijks bijdragen aan het welzijn van 10 miljoen mensen.’

“Als we externe mensen spreken, bijvoorbeeld mensen die voor ons willen komen werken, geven zij echt aan dat ze graag bij ons willen werken om ons DNA.”

Betekenisvol positioneren

Het is duidelijk dat betekenisvol werken in het DNA van Vebego zit. Het bedrijf kiest er ook voor om op hun website de betekenis van werk centraal te zetten, in plaats van de dienstverlening zelf. Hoe is dit zo ontstaan?

‘Het afgelopen jaar hebben we onze positionering aangescherpt. We merkten op een gegeven moment steeds meer dat we intern hoorde: Betekenisvol werk is toch dat onderzoek en die 5 factoren? Terwijl het onderzoek echt een hulpmiddel is, geen doel.

Vanaf daar zijn we gaan nadenken over onze positionering: Wat onderscheidt ons echt? Onze intrinsieke motivatie om van betekenis te zijn is echt onze waarde, dat moest centraal komen te staan. Van daaruit zijn we onze positionering gaan aanscherpen en uitdiepen en ons betekenisvolle werk echt centraal gaan zetten op onze website.’

Resultaten van betekenisvol ondernemen

Betekenisvol ondernemen moet dus echt vanuit intrinsieke motivatie komen. Maar jullie merk heeft nooit zo groot kunnen worden, als dat ook niet wat oplevert. Wat kun je zeggen over de resultaten van het betekenisvol ondernemen?

‘Als we externe mensen spreken, bijvoorbeeld mensen die voor ons willen komen werken, geven zij echt aan dat ze graag bij ons willen werken om ons DNA. Dit komt mede door de verbeterslag vanuit onze positionering, omdat het duidelijker is geworden voor de buitenwereld.

Daarnaast zijn we ook bezig met het schrijven van een beeldende beschrijving van wie je moet zijn om bij ons te kunnen, willen en mogen werken. Hiermee zorgen we dat we altijd de juiste mensen hebben voor onze bedrijven.

Wat betekenisvol ondernemen ons oplevert? Het is lastig heel hard te maken, maar we hebben wel klanten die aangeven dat ze onze maatschappelijke betrokkenheid belangrijk vinden. In grote aanbestedingen voegen we altijd ons verhaal toe. De uitgevers van deze aanbestedingen haken op ons merkverhaal en ons betekenisvolle werk aan. In die zin zijn dat wel directe resultaten voor ons.‘

Lessen voor anderen

Nu ben jij als lezer een ondernemer die vanuit betekenis werkt of meer vanuit betekenis wil werken met je eigen merk. Vebego heeft het betekenisvolle werk volledig geïntegreerd in hun organisatie. Vanuit deze kennis en ervaring delen zij een aantal lessen die zij hebben geleerd en aan andere ondernemers willen meegeven.

‘Wat andere ondernemers kunnen leren van ons verhaal en onze ervaringen is om vooral naar de behoeften van je eigen bedrijf te kijken. Kijk vooral wat er bij jouw bedrijf past, wat binnen jullie organisatie de intrinsieke motivatie is. Wanneer je namelijk A zegt en je bent en doet B, dan horen en merken je medewerkers en klanten dit snel genoeg. Don’t tell them, show them.

Wat voor ons goed werkt is het concretiseren van onze ambitie – om dagelijks bij te dragen aan het welzijn van 10 miljoen mensen in 2025 – zodat we onze organisatie daarop hebben kunnen inrichten. Ga op zoek naar de ambitie van jouw bedrijf/merk. Op basis van je ambitie geef je medewerkers tijd en ruimte om aan de slag te gaan met deze ambitie. Laat ze fouten maken en hiervan leren.

Wat je doet als merk moet dan ook écht zijn, het moet volledig bij je passen. Onze les aan iedere ondernemer is dan ook: Zet alles waar je voor staat en voor gaat eerst goed neer, voordat je erover gaat praten. Bij ons delen we misschien nog te weinig verhalen, maar als we het doen, dan zijn het wel de échte verhalen van onze merken. En die zijn erg waardevol.

Samenvattend: Laat zien waar je voor staat, besef waarom het gaat, zet het goed neer en blijf je ambitie continu nastreven.’

Vraag het Heldenmerk-pakket aan!

In het heldenmerk-pakket ontvang je het E-book én oefeningenboek om je eigen betekenisvolle merk te bouwen.