IVN – Natuur hero

‘De natuur dichterbij de mensen brengen, zodat zij de natuur weer in hun hart sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen’