Kelly Coacht – Denken in oplossingen Hero

’Kijken naar de aanwezige kwaliteiten en hoe deze nog beter benut kunnen worden’