Leading Doctors - Zorg Heroes - Creating Heroes

Leading Doctors – Zorg Heroes

’Menselijkheid in de zorg is de norm’

Heldenprofiel Leading Doctors

Oprichtsters:
Claire Loots & Heleen Esser

Opgericht:
2019

Heldenproject:
Merkidentiteit-ontwikkeling

Heldencategorie 
Maatschappelijke held

Heldenkracht:
Met Leading Doctors een beweging in gang zetten

De Leading Doctors Beweging

Stichting Leading Doctors is een merk dat de zorg in beweging brengt, door Leading Doctors op te leiden. Een Leading Doctor toont medisch en persoonlijk leiderschap vanuit eigenheid. Ze laten zich niet leiden door het systeem, maar juist door de menselijkheid. En die menselijkheid is wat Claire en Heleen misten toen zij begonnen met Leading Doctors.

‘De menselijkheid in de zorg is de norm’

De merkfundering van Leading Doctors

Stichting Leading Doctors is een beweging om stap voor stap de menselijkheid in de zorg te brengen. Tijdens de sessies met Claire en Heleen ontdekten we al snel de betekenis van hun merk. We hebben een uitstekende gezondheidszorg in ons land, maar het staat wel enorm onder druk. De bevlogenheid bij artsen vertroebeld of verdwijnt zelfs in sommige gevallen. Veel wordt gerefereerd aan ‘het systeem’ dat leidend is voor beslissingen.

De beweging die Leading Doctors in gang heeft gebracht gaat uit van de mensen centraal en niet het systeem. Daarom is Leading Doctors op missie:

De menselijkheid in de zorg is de norm

Met de stichting Leading Doctors vergroten zij de menselijkheid in de zorg door artsen bewust te maken van de eigenheid en kracht van deze eigenheid. De gebundelde kracht van alle leading doctors zorgen voor inspiratie en verbinding in de zorg. Dit alles om ervoor te zorgen dat menselijkheid de norm is in de zorg. Zorg wordt hiermee zinvoller en effectiever en is een situatie waar iedereen wint: De arts, de patiënt en alle andere stakeholders.

Merkidentiteit verankert in het DNA-handboek

Samen met Leading Doctors hebben we de merkidentiteit ontwikkelt. De merkidentiteit is verankert in een DNA-handboek, waarin de visie, de missie, de kernwaarden en de heldenkrachten van Leading Doctors staan beschreven. Dit alles om de beweging alsmaar groter te maken!

De diensten die zijn ingezet voor Leading Doctors

 Leading Doctors over Creating Heroes:

“Voordat we met Creating Heroes in zee gingen wisten we globaal wel wat we wilden en waar we heen wilden, maar we vonden het moeilijk om dat concreet te maken in een missie, visie en hoe we dat wilden invullen. Freek heeft ons uitgedaagd om buiten de box te denken, om eigen voorstellingsvermogen op te rekken en ook weer te vertalen naar concrete stappen. Freek vroeg steeds naar het waarom en de achterliggende gedachte, dat heeft ons geholpen om steeds scherper te krijgen wat we nu eigenlijk willen bereiken, en hoe we dat wilden bereiken.

Dit resulteerde in een mooi DNA handboek waar we trots op zijn. Maar nog belangrijker, het was heel belangrijk om onze missie en visie met jullie hulp steeds duidelijker te maken. De samenwerking was goed, prettig, professioneel en menselijk. Ik had niet het idee dat er ‘marketing trucjes’ op ons los gelaten werden, jullie hebben ons echt ondersteund om ons eigen gedachtegoed vorm te geven.”

Creating Heroes over Leading Doctors:

“Leading Doctors is met hun beweging oprecht een heldenmerk te noemen. Door de menselijkheid in de zorg als norm neer te zetten, steken ze hun nek uit met een grote ambitie. Met hun keuze voor een stichting, zodat ze zonder winstoogmerk al het geld in de menselijkheid van de zorg stoppen geven ze wat ons betreft een groot voorbeeld voor alle andere merken.”

Net als Leading Doctors een held worden?

Met de vrijblijvende Herotalk bespreken we samen met jou het stappenplan om jouw heldenmerk op te zetten en/ of uit te bouwen.