Techniek Nederland - Techniek Heroes - Creating Heroes

Techniek Nederland – Techniek Heroes

‘Technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar maken’

Heldenprofiel Techniek Nederland

Rol:
Ondernemersvereniging techniekbedrijven

Heldenproject:
Nominatie-video’s

Heldencategorie 
Circulaire held

Heldenkracht:
Technische ontwikkelingen maatschappelijke relevant maken

De ondernemersvereniging in de techniek

Als ondernemersvereniging in de techniek heeft Techniek Nederland een belangrijke rol in de maatschappelijke uitdagingen van ons land. Zonder techniek is cybersecurity niet haalbaar, zonder techniek geen groene energie, etc. De technische bedrijven zijn daarmee een belangrijke speler in het welzijn en de circulariteit van ons land. De vereniging Techniek Nederland zet zich in voor een vitale positie van hun markt.

Innovatie Award 2019

Nominatievideo’s

In de techniek is innovatie erg belangrijk. Voor de derde keer werd in 2020 de Innovatie Award van Techniek Nederland uitgereikt. Door de hoofdredactie van het vakblad voor de techniek is een selectie van 10 projecten gemaakt die kans maakten op de Innovatie Award voor het jaar 2019. Belangrijke pijler hierbij is dat ze op innovatieve hoogstaande manier bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen.

De 10 genomineerden kregen een nominatie-video, die de bezoekers van het evenement een goed beeld geeft van het innovatieve project. In de video komt naar voren wie het bedrijf is, het laten zien van het project en daarmee het maatschappelijk belang. Daarnaast moest het innovatie, vakmanschap, ondernemerschap en ketensamenwerking uitstralen.

In een tijdsbestek van één maand hebben we het script, de planning, de opnames, de montage en de eindsheets en tumbnails gerealiseerd.

De diensten voor Techniek Nederland:

Creating Heroes over Techniek Nederland:

“De technische branche is een belangrijke speler in het aangaan van de uitdagingen in onze samenleving. De rol die Techniek Nederland als ondernemersvereniging hierin speelt is een belangrijke gebleken. We zijn dan ook blij dat we mogen samenwerken met deze vereniging!”

Net als Techniek Nederland een held worden?

Met de vrijblijvende Herotalk bespreken we samen met jou het stappenplan om jouw heldenmerk op te zetten en/ of uit te bouwen.