Website (platform) Gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn is ambitieus: Ze willen naar nog maar 30 kilo restafval per bewoner per jaar! Om dit te bereiken is een recyceservice opgezet, het nieuwe ambitieuze beleid van de gemeente. Belangrijkste speerpunt: het is omgekeerd inzamelen!

Het heldenvraagstuk

Om het nieuwe beleid van de gemeente Apeldoorn in te kunnen zetten was burgerparticipatie verplicht. Met andere woorden: Er moest inspraak zijn van de burger over het nieuw te voeren beleid. Voor gemeentes is het afval-dossier een lastig dossier, voor burgers regeert de emotie als het om afval gaat. Samen met de afdeling afval van de gemeente Apeldoorn besloten we om een platform op te zetten, waar het plan op uitgelegd werd. Inspraak is niet langer alleen maar een eis, maar sinds het besluit wil de gemeente juist zoveel mogelijk mensen horen. Als onderdeel van deze campagne was het belangrijk dat er een gestructureerd platform werd neergezet waarin de informatie gelaagd werd aangeboden. Dit zodat de verschillende doelgroepen de informatie tot zich kon nemen, maar niet het overzicht zou verliezen.

Onze aanpak

Om het platform zo goed mogelijk aan te bieden, kozen we ervoor om eerste een goed framework te ontwerpen. In dit framework werd de indeling van de website opgenomen én een eerste simpele schets gemaakt. Hierdoor konden we samen met de medewerkers en de verantwoordelijke wethouders een goede keuze maken hoe het platform opgezet zou worden.

Wanneer het framework en het ontwerp werd goedgekeurd zijn we begonnen aan het bouwen van het informatieplatform. In combinatie met de teksten die aangeleverd werden door de gemeente en de zelf geschoten VR-video, vertelden we het verhaal van de gemeente. De focus op het platform lag niet op het plan, maar juist op de service in 2025. Hierdoor konden we de focus leggen op hoe logisch het is om te recyclen. In de gelaagdheid van de website kon iedereen erachter komen wat er ging veranderen op welk onderdeel. Zo hebben we drie verschillende profielen gemaakt, waarin burgers zich kunnen herkennen. Deze profielen zijn ook gebruikt in de video. Voor deze profielen is een voor-rekening gemaakt van de veranderen en de daar bijbehorende besparingen/ kosten.

Op pagina’s weer veel informatie voorhanden is, hebben we er voor gekozen dit te versterken met infographics. Hierdoor kon de informatie op de website beter worden opgenomen door iedere doelgroep.

In samenwerking met de ICT- en communicatie-afdeling van de gemeente hebben we de website (het platform) gereed gemaakt, zodat het past in het beleid van de gemeente. Na 4 maanden werken aan het platform was het tijd om het op te leveren, om ervoor te zorgen dat de burgers toegang hebben tot de informatie.

Onze sidekicks hebben ondersteund bij de volgende werkzaamheden:

  • Het opzetten van het framework van de website
  • Het ontwerpen van de website;
  • Het inrichten van het informatieplatform;
  • Het ontwikkelen van het informatieplatform;
  • Het ontwerpen van infographics voor de website.

Eindresultaat

Het eindresultaat is een informatieplatform dat door de gemeente en de burgers werd gedragen. Het nieuwe beleid is geaccepteerd door de gemeenteraad en de inspraak was een succes. Door op een nieuwe manier te werken met het overbrengen van informatie (in plaats van een document), kwam de gemeente dichterbij de burger te staan.

Meer weten over Gemeente Apeldoorn? Bekijk hun heldenpagina!

Gemeente Apeldoorn Recycleservice Website resultaat

Jouw website laten aansluiten bij jouw heldenverhaal?

Heb je een tof merk, maar merk je dat je website niet meer up to date is? Of begin je net met je heldenbedrijf en heb je een website nodig? Boek een vrijblijvende inspiratiesessie en samen bespreken we de wensen en mogelijkheden!

Creating Heroes – Apeldoorn

Prins Willem-Alexanderlaan 394
7311 SZ Apeldoorn
welkom [a] creatingheroes.nl
06 27 47 36 53
KvK 67780121
Wij vinden privacy erg belangrijk, bekijk hoe wij omgaan met jouw privacy