Handleiding voor groei

Veel heldenmerken willen groeien, niet omdat ze zelf veel meer geld willen verdienen, maar omdat ze meer impact willen maken, waarbij winst het middel is. Maar groeien is lastig, op ieder moment komen er uitdagingen op je pad om met deze groei om te gaan. In dit artikel geven je daarom een handleiding zodat je met groei kunt omgaan. Hierbij bereid je je voor op de uitdagingen wanneer je groeit met je merk en organisatie.

1. Bepaal de doelstellingen

Als merk heb je een scherpe missie geformuleerd: Het is het hogere doel van je organisatie. Je wilt iets bereiken met je merk en dat is het hoogste doel dat je kunt bereiken. Om te groeien is het belangrijk om de missie terug te redeneren naar de dag van vandaag: welke handelingen moet je nu doen, om je missie te bereiken?

Omdat je missie vaak langer duurt dan 30 jaar, is een groeiplan maken voor deze 30 jaar niet te doen en niet verstandig. We adviseren daarom om je missie terug te redeneren in 4 tot 5 mijlpalen voor je organisatie.

De eerste mijlpaal vanaf het moment waar je nu staat ga je vervolgens concretiseren in een groeiplan voor de komende 3 tot 5 jaar. Door die mijlpaal concreet te maken, zorg je ervoor dat je een helder beeld hebt over hoe je toekomst eruit ziet en wat er voor nodig is om daar te komen. Deze mijlpaal zet je vervolgens om in meerdere bedrijfsdoelstellingen, bijvoorbeeld het openen van een nieuw kantoor of winkel, het behalen van een bepaalde afzet of het aantrekken van nieuwe investeerders. Alles over het bepalen van je doestellingen lees je in het artikel: Zo stel je de ultieme doelen voor je marketing

P.S. Mocht je nog geen scherpe missie en visie hebben, ga dan terug naar de tekentafel en ontdek je merkidentiteit. Zonder een duidelijke merkidentiteit kun je niet goed groeien. Beoordeel je huidige missie via de vragenlijst in dit artikel

2. Ruimte, budget & verantwoordelijkheden

Wanneer je heldere en concrete doelstellingen hebt bepaald, is het verstandig om ruimte te maken in agenda’s van de mensen in je organisatie. Regelmatig zien we dat bij bedrijven die willen groeien, dat ze geen ruimte hebben om acties uit te voeren om de groei te bewerkstelligen. Hierdoor lopen ze continue achter de feiten aan, wat een negatief effect heeft op de groei en de kwaliteit van de dienstverlening (ook bij het leveren van producten lever je uiteindelijk een dienst).

Maak dus ruimte vrij in de agenda’s van de collega’s die je wilt betrekken bij de groei van je organisatie. Dit kan betekenen dat je voor een aantal (deel)taken van deze collega’s nieuwe collega’s aangetrokken moeten worden. Daarnaast is het belangrijk om een logisch budget te hebben om de groeidoelstellingen te kunnen realiseren. Door een goed budget vrij te spelen, zorg je ervoor dat mensen zich er verantwoordelijk voor voelen en dat ze ook daadwerkelijk in actie komen. Doordat de organisatie er budget voor vrij maakt, zien ze dat het voor de organisatie ook van belang is.

Als laatste is het verstandig om vooraf de verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken, zodat het voor iedereen helder is wie je waarop feedback kunt geven. Door iedereen verantwoordelijkheid te geven, kun je ook je structuur daarop laten aansluiten. Bijvoorbeeld door een accountabilitypartner aan elkaar te koppelen.

“Door een goed overlegsysteem te hebben, zorg je voor de juiste groei”

3. Interne organisatie klaarmaken

Als je het aantal klanten en projecten laat groeien of je wilt juist groeien in kwaliteit, moet je ervoor zorgen dat je organisatie het aan kan. Kunnen ze het niet aan, dan gaat de kwaliteit achteruit, worden klanten ontevreden, groeit het verloop van je mensen en zo zijn er nog meer uitingen dat je groei stagneert.

Bereid je organisatie dus eerst voor, voordat je überhaupt bezig gaat met het maken van een extern groeiplan. Ons advies is om eens met een externe HR-partner af te spreken, om je situatie te bespreken. Zorg ervoor dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt zitten, dat je de juiste mensen aanneemt, dat de in-, door- en uitstroom goed is geregeld.

Zorg voor een complementair team/ complementaire teams binnen je organisatie, die de groei kunnen faciliteren. Wanneer je een goed team hebt gevormd, de juiste mensen op de juiste plaats hebt, kun je aan de slag met het optimaliseren van verschillende processen, zodat je meer werk aan kan in minder tijd.

De interne organisatie gereed maken heeft alles te maken met een beleid op het gebied van in-, door- en uitstroom binnen je organisatie. Alles over een goed beleid, hoe je het neer zet en het geheim ervan bespraken we met Rachel Gasper-Rothengatter van Floooow. Lees het Hero-secret over het geheim van een goed beleid (exclusief in je mailbox). Kijk daarmee ook naar de bedrijfscultuur en de leercultuur van je organisatie.

Bekijk ook onderstaande video waarin Pieter Zwart van Coolblue vertelt over een flexibele organisatie, wanneer je groeit.

4. Marketingstrategie & marketingprogramma’s

Wanneer je de interne organisatie hebt gereed gemaakt, of je hebt er een goed beleid voor ontwikkelt ga je kijken naar hoe je deze groei gaat realiseren. Je analyseert de markt op ontwikkelingen die je kunt indelen in positieve en negatieve ontwikkelingen voor je organisatie. Dit noemen we in de marketingwereld kansen en bedreigingen. De kansen en bedreigingen zijn samen met de sterkten en zwakten de ingrediënten om een goede marketingstrategie te bepalen. Je kiest de richting die je gaat bepalen om groei te realiseren die bij je doelstellingen passen. Lees hier alles over het ontwikkelen van de marketingstrategie.

Wanneer je eenmaal een marketingstrategie hebt ontwikkeld ga je dit omzetten in marketingprogramma’s voor je organisatie. Als eerste breng je daarvoor de reis van de klant in kaart. Welke contactmomenten zijn belangrijk voor de klant? De klantreis bestaat uit 6 fases:

 1. In de kennismakingsfase heeft als doel dat de potentiële klant jouw merk leert kennen. Dit kan omdat ze al een grote behoefte hebben, maar kan ook omdat ze een latente behoefte hebben. Door deze eerste fase goed in kaart te brengen, kun je jouw tactiek hierop bepalen.
 2. Tijdens de betekenisfase komt de klant meer te weten over je merk, zodat ze de betekenis en de onderscheidende waarde van je merk achterhalen. Met als het doel om interesse bij de klant te wekken om iets met je merk te doen.
 3. De activeringsfase is het moment dat de klant in actie komt en op de plek komt waar de koop plaats vindt. Denk daarbij aan een productpagina op je webshop, de offerte- of incentivepagina van je website of bij je in de winkel. Door inzicht te krijgen in hoe men geactiveerd wordt, kun je daarop je tactiek aanpassen.
 4. In de klantfase breng je het hele proces in beeld van de eerste aankoop tot de afronding daarvan. Wanneer iemand wat in je webshop besteld, gaat het hier van de winkelwagen tot aan het moment dat ze het product in gebruik nemen. Voor een dienstverlener is dit vanaf het moment van de goedkeuring van de offerte, tot dat de dienst is verleend.
 5. In de enthousiasmefase verkrijg je inzicht over hoe de klant gestimuleerd wordt om enthousiast te blijven. Dit kan betekenen dat de klant bij je blijft (abonnement), herhalingsaankopen doet of bij je in beeld blijft en het enthousiasme ook deelt.
 6. De laatste fase is de ambassadeursfase, waarin je klanten vanuit zichzelf jouw organisatie aanbevelen aan anderen. Daarnaast kijk je naar hoe je de betrokkenheid van je klant met je merk vergroot.

Door deze fases in kaart te brengen, weet je hoe je de ideale klantreis kunt inrichten. Per klantreisfase kun je vervolgens een marketingprogramma ontwikkelen. Om te ontdekken welke programma het belangrijkste is om op te focussen, verdeel je 100 punten over de verschillende marketingprogramma’s. Het marketingprogramma met de meeste punten is het belangrijkste om de focus op te leggen met de acties die je inzet.

Lees alles over de klantreis en hoe je marketingprogramma’s ontwikkelt Vertel je verhaal door de gehele klantreis.

5. Actieplan bepalen

Wanneer je de marketingprogramma’s hebt ontwikkeld, ga je aan de slag met het ontwikkelen van een actieplan voor groei. Naast de acties uit de marketingprogramma’s kunnen dit ook algemene acties uit projecten zijn. Wil je bijvoorbeeld een nieuw kantoor of winkel openen, dan stel je hiervoor een projectteam samen, die een eigen actieplan heeft.

Door een goed actieplan maak je de stappen concreet om de doelstellingen te behalen. In het actieplan geef je aan wie de acties gaan doen, onder welk project of programma het valt en wanneer de deadline is. Hierdoor heb je de basis om de acties met elkaar te evalueren.

6. Systemen en processen klaarmaken

Het klaarmaken van je systemen en processen is gelieerd aan het klaarmaken van je interne organisatie, maar nu leg je de focus op welke systemen je nodig hebt om het actieplan uit te kunnen voeren. Wanneer je dit nog niet hebt is het verstandig om een CRM-systeem in te richten voor je organisatie, zodat iedereen bij dezelfde gegevens kan. Zowel marketing, sales als alle overige medewerkers hebben toegang tot dezelfde informatie.

Daarnaast kijk je welke tools je wilt inzetten voor je marketingprogramma’s. Denk daarbij aan marketing-automation als e-mailsoftware, het inrichten van incentives, etc. Door dit goed in te richten, kunnen de verantwoordelijken aan de knoppen draaien en de juiste indicatoren bewaken. Daarnaast is het goed om te kijken welke processen er binnen je organisatie zijn en of die allemaal wel gestroomlijnd zijn om je doelen te behalen. Door je processen te stroomlijnen zorg je dat je makkelijker en kwalitatiever kunt groeien met enthousiaste klanten.

Lees ook: Het geheim van schaalbaarheid (Exclusief in je mailbox)

7. Overlegstructuur voor evalueren en bijsturen

Als laatste en dat is volgens groei-expert Verne Harnish één van de belangrijkste elementen voor groei is een overlegstructuur in te richten. Door deze routine op de groeidoelstellingen in te zetten, zorg je ervoor dat iedereen gefocust blijft op de groei. Zo kun je standaard een jaaroverleg plannen waar je het jaarplan ontwikkelt, een kwartaaloverleg waarin je de focus voor het komende kwartaal aanscherpt, een maandoverleg waarin je de voortgang van het actieplan bewaakt. Iedere week en iedere dag heb je een overleg om de lopende zaken met elkaar te structureren. Door een goed overlegsysteem te hebben, zorg je voor de juiste groei. Voor het inrichten van de overlegstructuur raden we je aan om het boek Scaling up te lezen.

Staat je organisatie aan de vooravond om te groeien en wil je samen eens sparren wat er nodig is in jouw situatie? Graag nodigen we je uit voor een vrijblijvende Herotalk, waarin we samen jouw situatie centraal zetten en de groei van je organisatie gaat uittekenen.

Handleiding voor groei

Veel heldenmerken willen groeien, niet omdat ze zelf veel meer geld willen verdienen, maar omdat ze meer impact willen maken, waarbij winst het middel is. Maar groeien is lastig, op ieder moment komen er uitdagingen op je pad om met deze groei om te gaan. In dit artikel geven je daarom een handleiding zodat je met groei kunt omgaan. Hierbij bereid je je voor op de uitdagingen wanneer je groeit met je merk en organisatie.

1. Bepaal de doelstellingen

Als merk heb je een scherpe missie geformuleerd: Het is het hogere doel van je organisatie. Je wilt iets bereiken met je merk en dat is het hoogste doel dat je kunt bereiken. Om te groeien is het belangrijk om de missie terug te redeneren naar de dag van vandaag: welke handelingen moet je nu doen, om je missie te bereiken?

Omdat je missie vaak langer duurt dan 30 jaar, is een groeiplan maken voor deze 30 jaar niet te doen en niet verstandig. We adviseren daarom om je missie terug te redeneren in 4 tot 5 mijlpalen voor je organisatie.

De eerste mijlpaal vanaf het moment waar je nu staat ga je vervolgens concretiseren in een groeiplan voor de komende 3 tot 5 jaar. Door die mijlpaal concreet te maken, zorg je ervoor dat je een helder beeld hebt over hoe je toekomst eruit ziet en wat er voor nodig is om daar te komen. Deze mijlpaal zet je vervolgens om in meerdere bedrijfsdoelstellingen, bijvoorbeeld het openen van een nieuw kantoor of winkel, het behalen van een bepaalde afzet of het aantrekken van nieuwe investeerders. Alles over het bepalen van je doestellingen lees je in het artikel: Zo stel je de ultieme doelen voor je marketing

P.S. Mocht je nog geen scherpe missie en visie hebben, ga dan terug naar de tekentafel en ontdek je merkidentiteit. Zonder een duidelijke merkidentiteit kun je niet goed groeien. Beoordeel je huidige missie via de vragenlijst in dit artikel

2. Ruimte, budget & verantwoordelijkheden

Wanneer je heldere en concrete doelstellingen hebt bepaald, is het verstandig om ruimte te maken in agenda’s van de mensen in je organisatie. Regelmatig zien we dat bij bedrijven die willen groeien, dat ze geen ruimte hebben om acties uit te voeren om de groei te bewerkstelligen. Hierdoor lopen ze continue achter de feiten aan, wat een negatief effect heeft op de groei en de kwaliteit van de dienstverlening (ook bij het leveren van producten lever je uiteindelijk een dienst).

Maak dus ruimte vrij in de agenda’s van de collega’s die je wilt betrekken bij de groei van je organisatie. Dit kan betekenen dat je voor een aantal (deel)taken van deze collega’s nieuwe collega’s aangetrokken moeten worden. Daarnaast is het belangrijk om een logisch budget te hebben om de groeidoelstellingen te kunnen realiseren. Door een goed budget vrij te spelen, zorg je ervoor dat mensen zich er verantwoordelijk voor voelen en dat ze ook daadwerkelijk in actie komen. Doordat de organisatie er budget voor vrij maakt, zien ze dat het voor de organisatie ook van belang is.

Als laatste is het verstandig om vooraf de verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken, zodat het voor iedereen helder is wie je waarop feedback kunt geven. Door iedereen verantwoordelijkheid te geven, kun je ook je structuur daarop laten aansluiten. Bijvoorbeeld door een accountabilitypartner aan elkaar te koppelen.

“Door een goed overlegsysteem te hebben, zorg je voor de juiste groei”

3. Interne organisatie klaarmaken

Als je het aantal klanten en projecten laat groeien of je wilt juist groeien in kwaliteit, moet je ervoor zorgen dat je organisatie het aan kan. Kunnen ze het niet aan, dan gaat de kwaliteit achteruit, worden klanten ontevreden, groeit het verloop van je mensen en zo zijn er nog meer uitingen dat je groei stagneert.

Bereid je organisatie dus eerst voor, voordat je überhaupt bezig gaat met het maken van een extern groeiplan. Ons advies is om eens met een externe HR-partner af te spreken, om je situatie te bespreken. Zorg ervoor dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt zitten, dat je de juiste mensen aanneemt, dat de in-, door- en uitstroom goed is geregeld.

Zorg voor een complementair team/ complementaire teams binnen je organisatie, die de groei kunnen faciliteren. Wanneer je een goed team hebt gevormd, de juiste mensen op de juiste plaats hebt, kun je aan de slag met het optimaliseren van verschillende processen, zodat je meer werk aan kan in minder tijd.

De interne organisatie gereed maken heeft alles te maken met een beleid op het gebied van in-, door- en uitstroom binnen je organisatie. Alles over een goed beleid, hoe je het neer zet en het geheim ervan bespraken we met Rachel Gasper-Rothengatter van Floooow. Lees het Hero-secret over het geheim van een goed beleid (exclusief in je mailbox). Kijk daarmee ook naar de bedrijfscultuur en de leercultuur van je organisatie.

Bekijk ook onderstaande video waarin Pieter Zwart van Coolblue vertelt over een flexibele organisatie, wanneer je groeit.

4. Marketingstrategie & marketingprogramma’s

Wanneer je de interne organisatie hebt gereed gemaakt, of je hebt er een goed beleid voor ontwikkelt ga je kijken naar hoe je deze groei gaat realiseren. Je analyseert de markt op ontwikkelingen die je kunt indelen in positieve en negatieve ontwikkelingen voor je organisatie. Dit noemen we in de marketingwereld kansen en bedreigingen. De kansen en bedreigingen zijn samen met de sterkten en zwakten de ingrediënten om een goede marketingstrategie te bepalen. Je kiest de richting die je gaat bepalen om groei te realiseren die bij je doelstellingen passen. Lees hier alles over het ontwikkelen van de marketingstrategie.

Wanneer je eenmaal een marketingstrategie hebt ontwikkeld ga je dit omzetten in marketingprogramma’s voor je organisatie. Als eerste breng je daarvoor de reis van de klant in kaart. Welke contactmomenten zijn belangrijk voor de klant? De klantreis bestaat uit 6 fases:

 1. In de kennismakingsfase heeft als doel dat de potentiële klant jouw merk leert kennen. Dit kan omdat ze al een grote behoefte hebben, maar kan ook omdat ze een latente behoefte hebben. Door deze eerste fase goed in kaart te brengen, kun je jouw tactiek hierop bepalen.
 2. Tijdens de betekenisfase komt de klant meer te weten over je merk, zodat ze de betekenis en de onderscheidende waarde van je merk achterhalen. Met als het doel om interesse bij de klant te wekken om iets met je merk te doen.
 3. De activeringsfase is het moment dat de klant in actie komt en op de plek komt waar de koop plaats vindt. Denk daarbij aan een productpagina op je webshop, de offerte- of incentivepagina van je website of bij je in de winkel. Door inzicht te krijgen in hoe men geactiveerd wordt, kun je daarop je tactiek aanpassen.
 4. In de klantfase breng je het hele proces in beeld van de eerste aankoop tot de afronding daarvan. Wanneer iemand wat in je webshop besteld, gaat het hier van de winkelwagen tot aan het moment dat ze het product in gebruik nemen. Voor een dienstverlener is dit vanaf het moment van de goedkeuring van de offerte, tot dat de dienst is verleend.
 5. In de enthousiasmefase verkrijg je inzicht over hoe de klant gestimuleerd wordt om enthousiast te blijven. Dit kan betekenen dat de klant bij je blijft (abonnement), herhalingsaankopen doet of bij je in beeld blijft en het enthousiasme ook deelt.
 6. De laatste fase is de ambassadeursfase, waarin je klanten vanuit zichzelf jouw organisatie aanbevelen aan anderen. Daarnaast kijk je naar hoe je de betrokkenheid van je klant met je merk vergroot.

Door deze fases in kaart te brengen, weet je hoe je de ideale klantreis kunt inrichten. Per klantreisfase kun je vervolgens een marketingprogramma ontwikkelen. Om te ontdekken welke programma het belangrijkste is om op te focussen, verdeel je 100 punten over de verschillende marketingprogramma’s. Het marketingprogramma met de meeste punten is het belangrijkste om de focus op te leggen met de acties die je inzet.

Lees alles over de klantreis en hoe je marketingprogramma’s ontwikkelt Vertel je verhaal door de gehele klantreis.

5. Actieplan bepalen

Wanneer je de marketingprogramma’s hebt ontwikkeld, ga je aan de slag met het ontwikkelen van een actieplan voor groei. Naast de acties uit de marketingprogramma’s kunnen dit ook algemene acties uit projecten zijn. Wil je bijvoorbeeld een nieuw kantoor of winkel openen, dan stel je hiervoor een projectteam samen, die een eigen actieplan heeft.

Door een goed actieplan maak je de stappen concreet om de doelstellingen te behalen. In het actieplan geef je aan wie de acties gaan doen, onder welk project of programma het valt en wanneer de deadline is. Hierdoor heb je de basis om de acties met elkaar te evalueren.

6. Systemen en processen klaarmaken

Het klaarmaken van je systemen en processen is gelieerd aan het klaarmaken van je interne organisatie, maar nu leg je de focus op welke systemen je nodig hebt om het actieplan uit te kunnen voeren. Wanneer je dit nog niet hebt is het verstandig om een CRM-systeem in te richten voor je organisatie, zodat iedereen bij dezelfde gegevens kan. Zowel marketing, sales als alle overige medewerkers hebben toegang tot dezelfde informatie.

Daarnaast kijk je welke tools je wilt inzetten voor je marketingprogramma’s. Denk daarbij aan marketing-automation als e-mailsoftware, het inrichten van incentives, etc. Door dit goed in te richten, kunnen de verantwoordelijken aan de knoppen draaien en de juiste indicatoren bewaken. Daarnaast is het goed om te kijken welke processen er binnen je organisatie zijn en of die allemaal wel gestroomlijnd zijn om je doelen te behalen. Door je processen te stroomlijnen zorg je dat je makkelijker en kwalitatiever kunt groeien met enthousiaste klanten.

Lees ook: Het geheim van schaalbaarheid (Exclusief in je mailbox)

7. Overlegstructuur voor evalueren en bijsturen

Als laatste en dat is volgens groei-expert Verne Harnish één van de belangrijkste elementen voor groei is een overlegstructuur in te richten. Door deze routine op de groeidoelstellingen in te zetten, zorg je ervoor dat iedereen gefocust blijft op de groei. Zo kun je standaard een jaaroverleg plannen waar je het jaarplan ontwikkelt, een kwartaaloverleg waarin je de focus voor het komende kwartaal aanscherpt, een maandoverleg waarin je de voortgang van het actieplan bewaakt. Iedere week en iedere dag heb je een overleg om de lopende zaken met elkaar te structureren. Door een goed overlegsysteem te hebben, zorg je voor de juiste groei. Voor het inrichten van de overlegstructuur raden we je aan om het boek Scaling up te lezen.

Staat je organisatie aan de vooravond om te groeien en wil je samen eens sparren wat er nodig is in jouw situatie? Graag nodigen we je uit voor een vrijblijvende Herotalk, waarin we samen jouw situatie centraal zetten en de groei van je organisatie gaat uittekenen.

Vraag het Heldenmerk-pakket aan!

In het heldenmerk-pakket ontvang je het E-book én oefeningenboek om je eigen betekenisvolle merk te bouwen.