Bouwen van een merkfundering voor je bedrijf

We leven in een interessante tijd. Er ontstaan veel nieuwe bedrijven en initiatieven, bestaande bedrijven groeien en gevestigde bedrijven staan voor veranderingen. Het probleem voor veel van deze organisaties is echter dat ze allemaal op elkaar beginnen te lijken. Om als bedrijf echt te onderscheiden én om je doelstellingen te bereiken is het bouwen van een merk essentieel. Een merk gaat veel verder dan het hebben van een bedrijf. In dit artikel nemen we je mee hoe je de merkfundering bouwt.

Wat is een heldenmerk?

Voordat we gaan beginnen hoe je de merkfundering het beste neerzet, is het handig om te definiëren wat een merk is. Als eerste zijn we gaan kijken naar de Van Dale, zij geven de volgende definitie:

merk (het; o; meervoud: merken)

1 herkenningsteken

2 alle soorten tekens die de waren van een onderneming onderscheiden van andermans producten

3 alle producten van een bep. merk: welk merk auto heb jij?

Volgens deze definitie is een merk dus een herkenningsteken die je bedrijf onderscheidt van alle andere merken. En dat is terug te herleiden naar het brandmerken van vee in vroegere tijden. Daarmee onderscheiden de boeren hun vee ten op zichtte van anderen.

Hedendaagse merken onderscheiden zich niet alleen op hun uiterlijk, maar juist op hun innerlijk: Datgene wat je als merk drijft. Dat betekent dat voor ons merken écht heldenmerken zijn. Een heldenmerk is datgene wat je onderscheid ten opzichte van alle andere door betekenis te hebben voor je omgeving. Helden zijn dan ook merken die positieve impact creëren voor de samenleving.

Wat is een merkfundering

Als je een huis bouwt, begin je vaak met de fundering. Het zorgt ervoor dat je huis op lange termijn succesvol is. Zo werkt het ook met je merk. Wanneer je op lange termijn succesvol wil zijn, is een fundering essentieel. Zonder de merkfundering staat je merk scheef en heeft het een instabiele basis.

Dit resulteert in medewerkers die niet kunnen zeggen waar het merk voor staat, marketing-uitingen die precies hetzelfde zijn als de concurrenten, geen onderscheidend vermogen, etc.

Voor ons bestaat de merkfundering uit:

Waarom een heldenmerk bouwen?

Om te beginnen is het goed om te bedenken waarom het nu zo belangrijk is om een merk te bouwen. Als eerst zorg je met een negatief imago voor het zijn van een anti-held. Daarnaast horen we vaak dat er binnen bedrijven geen richting is, dat iedere medewerker een ander verhaal vertelt over de organisatie. Een sterk heldenmerk bouwen zorgt voor:

 1. Een onderscheidende waarde ten opzichte van je concurrenten, door te concurreren op basis van je merkidentiteit in plaats op productniveau.
 2. Interne marketing, je heldenmerk geeft richting aan je medewerkers over waar je bedrijf voor staat, waarvoor ze gaan en wat ze zo onderscheidend maakt.
 3. Aantrekkingskracht, echt heldenmerken zijn extra aantrekkelijk voor klanten en andere stakeholders, omdat ze een helder verhaal hebben waarvoor ze staan.
 4. Meer innovatie, doordat je merk staat voor haar eigen identiteit en gaat voor haar eigen heldenmissie jaagt het innovaties aan die de missie dichterbij brengen.
 5. Een betere samenleving, omdat je heldenmerk positieve impact creëert voor de samenleving.

In het artikel De kracht van een betekenisvol merk (en waarom je vanuit betekenis moet werken) lees je alles over de voordelen en de kracht van een heldenmerk.

Zo bouw je een merkfundering

Zoals gezegd is de merkfundering de basis van alles. Om de fundering voor je merk te bouwen, nemen we je mee op reis. De merkreis. De merkreis is een chronologische tocht naar een betekenisvol merk. Hieronder nemen we je per halte van de merkreis mee om een stevige fundering te bouwen.

Voordat je begint

Bereid je goed voor voordat je aan een merkreis begint. Een solide voorbereiding is van cruciaal belang bij het opbouwen van een succesvol merk. Vaak maken bedrijven de fout om overhaast een merkidentiteit neer te zetten, met het idee om snel verder te kunnen. In werkelijkheid vereist het ontwikkelen van een merkidentiteit echter tijd en zorgvuldige aandacht. Het gaat niet alleen om de uren die je erin steekt, maar ook om de tussenliggende tijd waarin het onderbewuste zijn werk kan doen.

Neem dus de tijd en maak ruimte in de agenda’s van degenen die betrokken zijn bij het merkproces. Vorm een divers merkteam, waarbij de directie een belangrijke rol speelt, maar ook vertegenwoordigers uit verschillende lagen van de organisatie. Het is essentieel om een gevarieerde groep mensen te hebben die graag meedenken over de ontwikkeling van het merk. Op die manier krijg je een brede afspiegeling van de organisatie en zorg je ervoor dat het merk uiteindelijk door de medewerkers wordt omarmd. Zorg ervoor dat het merkteam voldoende tijd en ruimte heeft in hun agenda’s om aan het merkproces te werken.

Daarnaast is het belangrijk om een kick-off bijeenkomst te plannen waarin je alle medewerkers samenbrengt en hen meeneemt in het proces. Tijdens deze bijeenkomst kun je de richting van het merk schetsen en benadrukken dat input van iedereen welkom is. Introduceer het merkteam, zodat iedereen weet wie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het merk. Dit zorgt voor betrokkenheid en draagvlak bij alle medewerkers, en legt een stevige basis voor de nieuwe koers van het merk.

1. Vinden van de betekenis

Het vinden van de betekenis achter je merk is een cruciale stap in het bouwen van een heldenmerk. Veel merken starten met een algemeen verhaal zonder diepere betekenis, maar juist de betekenis van je merk creëert aantrekkingskracht voor zowel klanten als werknemers. Het is de innerlijke drijfveer van je organisatie en legt een sterke fundering voor je merk.

Het ontdekken van de betekenis van je merk is een intensief proces. Het gaat erom dat je antwoord geeft op essentiële vragen, zoals de bijdrage die je echt wilt leveren, het maatschappelijk doel dat je wilt nastreven, en wat je zou doen als geld geen rol speelde. Dit is een inside-out proces waarbij je vanuit de kern van je organisatie ontdekt wat je werkelijk wilt bereiken. Zodra je de juiste betekenis hebt gevonden, ervaar je het kippenvelmoment. Het is de identiteit van je merk, die verder reikt dan alleen financieel gewin. Betekenisvolle merken zien geld als middel om een hoger doel te bereiken en hebben een blijvende impact op de markt, de maatschappij en de wereld.

Belangrijke vragen waar je antwoord op moet geven bij de betekenis zijn:

 • Wat is de échte bijdrage die je als merk wilt leveren?
 • Welk maatschappelijk doel willen jullie bestrijden?
 • Als je bedrijf zich niet druk zou hoeven te maken om geld, wat zou je dan doen?
 • Wanneer is het af en ben je klaar met je bedrijf, omdat je hebt bereikt wat je wilt bereiken?

2. De visie en missie van je merk ontwikkelen

Na het ontdekken van de betekenis van je merk is het tijd om je visie en missie te ontwikkelen. De visie van je merk is een inspirerend beeld van de toekomst, dat voortbouwt op de betekenis die je merk wil uitdragen. Door middel van visie-sessies en het beantwoorden van essentiële vragen, zoals de ontwikkelingen in de markt en de gewenste veranderingen, creëer je een duidelijk beeld van de richting die je merk op wil gaan.

Na het vormen van de visie is het tijd om de grote missie van je merk te formuleren. Deze heldenmissie beschrijft de opdracht die je merk heeft in de markt of zelfs in de wereld. Het is de essentie van het bestaansrecht van je merk en geeft weer wat je wilt bereiken op de lange termijn. Door samen met je merkteam de missie-vragen te beantwoorden, kun je een krachtige kernzin formuleren die de essentie van je missie weergeeft. Deze missie-vragen vind je in heldenmerk-pakket.

Het ontwikkelen van de visie en missie van je merk is een belangrijke stap in de merkreis. Het helpt je een duidelijk pad te creëren naar het realiseren van je missie. Hoewel de betekenis van je merk onveranderlijk is, kunnen je visie en missie in de loop der jaren worden aangescherpt om je merkdoelen te bereiken.

Belangrijke vragen bij je visie en missie zijn:

 • Waar verbaast je merk zich over?
 • Welke ontwikkelingen gaan de markt op termijn veranderen, en hoe?
 • Hoe zou je jouw markt opnieuw inrichten als het vanaf nul zou kunnen?
 • Waarheen gaan jullie als merk?
 • Wat wil je met je bedrijf veranderen aan de wereld/ de markt?
 • Waar staan we voor en waar gaan we dan voor?
 • Wat is je bestaansrecht? Waarom is het erg wanneer ons merk niet bestaat?
 • Wat is de grote opdracht die je bedrijf heeft? Wat wil je bereikt hebben over 20/30 jaar?

3. De merkpersoonlijkheid vaststellen

Het vaststellen van de merkpersoonlijkheid is een essentiële halte om een sterke fundering voor je merk te ontwikkelen. Net zoals mensen een persoonlijkheid hebben, heeft ook je merk een unieke persoonlijkheid die bepaalt hoe het zich uit en gedraagt.

Om de merkpersoonlijkheid vast te stellen, werken we met archetypen die bij je merk kunnen passen. Deze archetypen, zoals de Onschuldige, de Rebel of de Zorggever, geven inzicht in de karaktereigenschappen en gedragingen van je merk. Ze helpen om je merk op een herkenbare en consistente manier te uiten.

Om te bepalen welk archetype het beste past, definieer je eerst de kernwaarden van je organisatie. Deze kernwaarden vormen de grondbeginselen waar je merk voor staat en zijn essentieel voor het bepalen van de gewenste cultuur en het gedrag van je merk. Door middel van interactieve sessies met het merkteam, klanten en andere externe partners, kun je de kernwaarden ontdekken en verder ontwikkelen.

Daarnaast is het interessant om de heldenkrachten van je merk te ontdekken. Net zoals helden in stripverhalen unieke krachten hebben om de wereld te redden, heeft ook jouw merk unieke krachten om zijn missie te bereiken. Door bewust te worden van deze heldenkrachten kun je ze effectief inzetten om positieve impact te genereren en je merk te onderscheiden in de markt.

Het zien van je merk als een persoon helpt bij het creëren van een persoonlijke verbinding met je publiek. Het stelt je in staat om persoonlijke waarden te koppelen aan je merk en dit te vertalen naar visuele uitingen, taal en gedrag. Het neerzetten van je merk als een persoon zorgt ervoor dat je merk vertrouwd aanvoelt en connectie maakt met de juiste doelgroep, terwijl het tegelijkertijd mensen die niet bij je merk passen, afschrikt. Door tijdens deze stap te werken aan je merkpersoonlijkheid, kernwaarden, heldenkrachten en gewenst gedrag, leg je een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van je merk.

Belangrijke vragen bij de halte merkpersoonlijkheid zijn: 

 • Wat zijn de positieve en negatieve karaktereigenschappen van ons merk?
 • Wat zijn de essentiële waarden die bij ons merk passen?
 • Welke waarden vinden wij belangrijk, al hebben we ze nog niet?
 • Als je op een verjaardag over ons merk praat, hoe verwoord je ons merk dan?
 • Omschrijf ons merk als een entiteit. Wat zijn de karaktereigenschappen van ons merk?
 • Waarin is jullie merk ijzersterk?
 • Welke krachten zet je heldenmerk in om de heldenmissie te bereiken?
 • Welke krachten maakt je merk beter dan anderen in de markt?

4. De positionering van je merk

De volgende stop in je merkreis is de positionering van je merk. Het is de bewuste plaats die je jouw merk in het hoofd van je doelgroep wilt geven. Hieruit volgt een strategische keuze die je merk stevig in de markt positioneert. Het positioneren van je merk is gebaseerd op de essentie van je identiteit, de relevantie voor je doelgroep en het onderscheid ten opzichte van concurrenten.

Om de positionering vast te stellen, doorloop je verschillende stappen. In de eerdere stappen ben je al begonnen met het vastleggen van je merkidentiteit. Verken vervolgens de positionering van je concurrenten om kansen en bedreigingen te identificeren. Ga in gesprek met je klanten om te ontdekken wat zij als relevant ervaren in hun leven en waarop je kunt inspelen. Op basis van deze inzichten creëer je twee scenario’s voor je positionering en maak je een keuze. Werk de gekozen positionering uit in een positioneringspitch, statement en pay-off. Op basis van de positionering ontwikkel je een stevige strategie om je positionering te claimen. Meer hierover lees je in het heldenmerk-pakket.

Het positioneren van je merk zorgt ervoor dat je klanten precies weten waar je staat en hoe je inspeelt op hun uitdagingen. Het creëert een positieve associatie en trekt de juiste klanten naar je merk. Door middel van een statement over je positie en consistent communiceren, leg je een stevige basis voor verdere merkuitingen en marketingstrategieën.

Belangrijke vragen bij de halte positionering zijn:

 • Wie is ons belangrijkste doelgroep?
 • Wat vindt deze doelgroep relevant?
 • Wie zijn onze concurrenten en waarin onderscheiden wij ons?
 • Welk domein willen wij claimen om onze missie nog duidelijker neer te zetten?
 • Welke strategie gebruiken we om dit domein te claimen en onze doelen te bereiken?

5. De huisstijl herijken

De huisstijl van een merk speelt een essentiële rol bij het vergroten van de herkenbaarheid en het onderscheidend vermogen. Het is belangrijk dat de visuele identiteit aansluit bij de visie, missie en kernwaarden van het merk. Het opstellen van een programma met wensen en eisen voor de huisstijl is een belangrijke stap om consistentie te waarborgen. Door de huisstijlelementen op dezelfde manier toe te passen, zoals het logo, de typografie, de kleuren en de vormen, creëer je een herkenbaar merk.

Een goede huisstijl legt de basis voor een consistent merk en draagt bij aan merkvoorkeur. Het is belangrijk om de huidige huisstijl te evalueren en te bepalen of een restyling of een nieuwe huisstijl nodig is om het merkverhaal effectief naar buiten te brengen.

Het ontwerpen van een huisstijl is een proces dat storytelling omvat. Het programma van eisen en wensen vormt de basis, gevolgd door schetsen, concepten en het toevoegen van kleuren. De definitieve versie van het logo wordt gecreëerd en vervolgens wordt er een huisstijlhandboek opgesteld om consistent gebruik te waarborgen.

De huisstijl is de visuele identiteit van het merk en moet consistent zijn met de identiteit en positionering. Het omvat vormen, typografie, kleuren en fotografie. Een sterke huisstijl legt een solide basis voor een herkenbaar merk dat impact maakt.

Belangrijke vragen bij het onderdeel huisstijl: 

 • Past onze huisstijl nog bij het merkverhaal en de positionering?
 • Hebben we duidelijke richtlijnen hoe we omgaan met fotografie?
 • Welke elementen zijn voor ons zeer belangrijk bij de uitstraling van ons merk?
 • Wat vinden we niet goed aan onze huidige huisstijl?
 • Gaan we voor een volledig nieuwe huisstijl of passen we elementen aan?

6. Merkdragers updaten

Merkdragers vormen de laatste halte om een sterke merkfundering te creëren. De website speelt hierbij een cruciale rol, waarbij een storytelling-website impact genereert door het volledige merkverhaal te vertellen. Elementen zoals de missie, visie, over-ons pagina en aanbodpagina’s worden op een verhalende manier gepresenteerd. Een consistente huisstijl die aansluit bij het merk en een checklist voor de website helpen bij het evalueren en vernieuwen van de website.

Naast de website zijn er andere merkdragers, zoals presentaties, video’s en brochures, die consistent moeten zijn en het merkverhaal ondersteunen. Interne communicatiemiddelen, zoals een intranet of nieuwsbrief, kunnen ook bijdragen aan een goede communicatie met medewerkers. Alle communicatie-uitingen, van sjablonen tot facturen, moeten doordrenkt zijn van de huisstijl en merktaal. Tot slot is het bedrijfspand een belangrijke merkdrager, zowel via de buitenkant als de inrichting, waarbij het pand fungeert als canvas voor het vertellen van het merkverhaal en het creëren van een belevingsomgeving die aansluit bij de missie en merkpersoonlijkheid.

Belangrijke vragen bij de halte merkdragers zijn:

 • Welke merkdragers gebruiken wij allemaal?
 • Hoe gaan we het merkverhaal vertalen naar de website?
 • Wat zijn de doelen per merkdrager?
 • Hoe gaan we het merkverhaal tot leven laten komen in ons bedrijfspand?

Download het gratis heldenmerkpakket

Zelf aan de slag met het opzetten van de merkfundering? Download dan het Heldenmerk-pakket. Hierin ontvang je:

Het e-book ‘Bouw een Heldenmerk’ met alle theorie om een heldenmerk te bouwen;

Het oefeningenboek waarin alle opdrachten staan om een heldenmerk te bouwen;

Canvassen en andere middelen die jou en je merkteam helpen bij de opdrachten uit het oefeningenboek.

Wat levert investeren in de merkfundering op?

Veel mensen vragen zich af wat het oplevert om te investeren in een solide merkfundering. We begrijpen dat het lastig is, want het is een investering voor de lange termijn. Direct resultaat zie je niet meteen na het opzetten van je merkfundering. Toch is het van groot belang om te investeren in deze basis, zodat je kunt profiteren van de volgende voordelen:

 1. Een sterke basis: Met een stevige merkfundering kun je de komende jaren consistent communiceren. Je hebt een solide platform waarop je je boodschap kunt verspreiden en je merk kunt uitdragen.
 2. Groei in omzet en impact: Door te investeren in je merkfundering vergroot je je kansen op meer omzet. Je creëert een sterk merk dat indruk maakt en positieve impact genereert, waardoor je een groter publiek kunt bereiken en meer succes kunt behalen. Lees hiervoor ook De redenen waarom je als ondernemer een sterk merk moet bouwen
 3. Een aantrekkelijke werkomgeving: Een goed opgebouwde merkfundering zorgt ervoor dat iedereen binnen je organisatie weet waar ze aan toe zijn. Het creëert een inspirerende werkomgeving waarin medewerkers zich betrokken voelen en gemotiveerd zijn om bij te dragen aan het succes van het merk.
 4. Langetermijnklanten en talent aantrekken: Met een sterke merkfundering trek je op de lange termijn niet alleen klanten aan, maar ook getalenteerde medewerkers die zich verbonden voelen met je merk en je missie.

Het investeren in een merkfundering mag dan een langetermijnstrategie zijn, de voordelen die het oplevert zijn de moeite waard. Het legt de basis voor succes en groei op verschillende niveaus van je organisatie.

Laden en innoveren van je merk

De merkfundering legt de basis voor het verrichten van heldendaden met je merk. Om je merk te laden en impact te maken, is het essentieel om je merk op verschillende niveaus te activeren:

 1. Klanten, relaties en communicatie: Dit niveau richt zich op het extern laden van je merk. Hierbij gaat het om programma’s en strategieën om je klanten te bereiken en betrokkenheid te creëren bij je merk. Het omvat ook het betrekken van stakeholders en het opbouwen van sterke relaties met externe partijen.
 2. Cultuur en leiderschap: Het intern laden van je merk is van cruciaal belang. Door je medewerkers eigenaar te maken van de missie van je merk, creëer je een sterke interne cultuur en betrokken leiderschap. Het implementeren van interne programma’s gericht op cultuurversterking en leiderschapsontwikkeling is hierbij essentieel.
 3. Groei en innovatie: Dit niveau is gericht op het stimuleren van groei en het bereiken van je missie. Het omvat het verbeteren van processen, het ontwikkelen van nieuwe producten en het implementeren van programma’s om de impact van je merk te vergroten. Het streven naar continue groei en innovatie is van vitaal belang om je missie te realiseren. En dat hoeft niet groei in omvang te betekenen.

Het laden van je merk kan alleen succesvol zijn als je een sterke merkfundering hebt gelegd. Het is dus belangrijk om te investeren in de opbouw van je merk op alle niveaus en actief aan de slag te gaan met de fundering van je merk.

Kortom: Met het leggen van de fundering ben je echter nog niet klaar. Dan begint het pas. Om daadwerkelijk impact te maken, is het belangrijk om je merkreis voort te zetten en je missie te verwezenlijken. Dit vereist een goed doordacht jaarplan, waarin je bepaalt wat de vervolgetappe voor jouw organisatie is? Focus je vooral op je interne of je externe organisatie?

Bouw je eigen merkfundering

Aan de slag met de fundering van je merk? In het heldenmerk-pakket ontvang je alle informatie en oefeningen om je eigen fundering te bouwen. Het heldenmerk-pakket ontvang je gratis in je mailbox. Daarbij krijg je meer informatie, tips en tricks om hiermee aan de slag te gaan.

Bouwen van een merkfundering

18 stappen voor het bouwen van een heldenmerk - fase 1 - Merkfundering

We leven in een interessante tijd. Er ontstaan veel nieuwe bedrijven en initiatieven, bestaande bedrijven groeien en gevestigde bedrijven staan voor veranderingen. Het probleem voor veel van deze organisaties is echter dat ze allemaal op elkaar beginnen te lijken. Om als bedrijf echt te onderscheiden én om je doelstellingen te bereiken is het bouwen van een merk essentieel. Een merk gaat veel verder dan het hebben van een bedrijf. In dit artikel nemen we je mee hoe je de merkfundering bouwt.

Wat is een heldenmerk?

Voordat we gaan beginnen hoe je de merkfundering het beste neerzet, is het handig om te definiëren wat een merk is. Als eerste zijn we gaan kijken naar de Van Dale, zij geven de volgende definitie:

merk (het; o; meervoud: merken)

1 herkenningsteken

2 alle soorten tekens die de waren van een onderneming onderscheiden van andermans producten

3 alle producten van een bep. merk: welk merk auto heb jij?

Volgens deze definitie is een merk dus een herkenningsteken die je bedrijf onderscheidt van alle andere merken. En dat is terug te herleiden naar het brandmerken van vee in vroegere tijden. Daarmee onderscheiden de boeren hun vee ten op zichtte van anderen.

Hedendaagse merken onderscheiden zich niet alleen op hun uiterlijk, maar juist op hun innerlijk: Datgene wat je als merk drijft. Dat betekent dat voor ons merken écht heldenmerken zijn. Een heldenmerk is datgene wat je onderscheid ten opzichte van alle andere door betekenis te hebben voor je omgeving. Helden zijn dan ook merken die positieve impact creëren voor de samenleving.

Wat is een merkfundering

Als je een huis bouwt, begin je vaak met de fundering. Het zorgt ervoor dat je huis op lange termijn succesvol is. Zo werkt het ook met je merk. Wanneer je op lange termijn succesvol wil zijn, is een fundering essentieel. Zonder de merkfundering staat je merk scheef en heeft het een instabiele basis.

Dit resulteert in medewerkers die niet kunnen zeggen waar het merk voor staat, marketing-uitingen die precies hetzelfde zijn als de concurrenten, geen onderscheidend vermogen, etc.

Voor ons bestaat de merkfundering uit:

Waarom een heldenmerk bouwen?

Om te beginnen is het goed om te bedenken waarom het nu zo belangrijk is om een merk te bouwen. Als eerst zorg je met een negatief imago voor het zijn van een anti-held. Daarnaast horen we vaak dat er binnen bedrijven geen richting is, dat iedere medewerker een ander verhaal vertelt over de organisatie. Een sterk heldenmerk bouwen zorgt voor:

 1. Een onderscheidende waarde ten opzichte van je concurrenten, door te concurreren op basis van je merkidentiteit in plaats op productniveau.
 2. Interne marketing, je heldenmerk geeft richting aan je medewerkers over waar je bedrijf voor staat, waarvoor ze gaan en wat ze zo onderscheidend maakt.
 3. Aantrekkingskracht, echt heldenmerken zijn extra aantrekkelijk voor klanten en andere stakeholders, omdat ze een helder verhaal hebben waarvoor ze staan.
 4. Meer innovatie, doordat je merk staat voor haar eigen identiteit en gaat voor haar eigen heldenmissie jaagt het innovaties aan die de missie dichterbij brengen.
 5. Een betere samenleving, omdat je heldenmerk positieve impact creëert voor de samenleving.

In het artikel De kracht van een betekenisvol merk (en waarom je vanuit betekenis moet werken) lees je alles over de voordelen en de kracht van een heldenmerk.

Zo bouw je een merkfundering

Zoals gezegd is de merkfundering de basis van alles. Om de fundering voor je merk te bouwen, nemen we je mee op reis. De merkreis. De merkreis is een chronologische tocht naar een betekenisvol merk. Hieronder nemen we je per halte van de merkreis mee om een stevige fundering te bouwen.

Voordat je begint

Bereid je goed voor voordat je aan een merkreis begint. Een solide voorbereiding is van cruciaal belang bij het opbouwen van een succesvol merk. Vaak maken bedrijven de fout om overhaast een merkidentiteit neer te zetten, met het idee om snel verder te kunnen. In werkelijkheid vereist het ontwikkelen van een merkidentiteit echter tijd en zorgvuldige aandacht. Het gaat niet alleen om de uren die je erin steekt, maar ook om de tussenliggende tijd waarin het onderbewuste zijn werk kan doen.

Neem dus de tijd en maak ruimte in de agenda’s van degenen die betrokken zijn bij het merkproces. Vorm een divers merkteam, waarbij de directie een belangrijke rol speelt, maar ook vertegenwoordigers uit verschillende lagen van de organisatie. Het is essentieel om een gevarieerde groep mensen te hebben die graag meedenken over de ontwikkeling van het merk. Op die manier krijg je een brede afspiegeling van de organisatie en zorg je ervoor dat het merk uiteindelijk door de medewerkers wordt omarmd. Zorg ervoor dat het merkteam voldoende tijd en ruimte heeft in hun agenda’s om aan het merkproces te werken.

Daarnaast is het belangrijk om een kick-off bijeenkomst te plannen waarin je alle medewerkers samenbrengt en hen meeneemt in het proces. Tijdens deze bijeenkomst kun je de richting van het merk schetsen en benadrukken dat input van iedereen welkom is. Introduceer het merkteam, zodat iedereen weet wie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het merk. Dit zorgt voor betrokkenheid en draagvlak bij alle medewerkers, en legt een stevige basis voor de nieuwe koers van het merk.

1. Vinden van de betekenis

Het vinden van de betekenis achter je merk is een cruciale stap in het bouwen van een heldenmerk. Veel merken starten met een algemeen verhaal zonder diepere betekenis, maar juist de betekenis van je merk creëert aantrekkingskracht voor zowel klanten als werknemers. Het is de innerlijke drijfveer van je organisatie en legt een sterke fundering voor je merk.

Het ontdekken van de betekenis van je merk is een intensief proces. Het gaat erom dat je antwoord geeft op essentiële vragen, zoals de bijdrage die je echt wilt leveren, het maatschappelijk doel dat je wilt nastreven, en wat je zou doen als geld geen rol speelde. Dit is een inside-out proces waarbij je vanuit de kern van je organisatie ontdekt wat je werkelijk wilt bereiken. Zodra je de juiste betekenis hebt gevonden, ervaar je het kippenvelmoment. Het is de identiteit van je merk, die verder reikt dan alleen financieel gewin. Betekenisvolle merken zien geld als middel om een hoger doel te bereiken en hebben een blijvende impact op de markt, de maatschappij en de wereld.

Belangrijke vragen waar je antwoord op moet geven bij de betekenis zijn:

 • Wat is de échte bijdrage die je als merk wilt leveren?
 • Welk maatschappelijk doel willen jullie bestrijden?
 • Als je bedrijf zich niet druk zou hoeven te maken om geld, wat zou je dan doen?
 • Wanneer is het af en ben je klaar met je bedrijf, omdat je hebt bereikt wat je wilt bereiken?

2. De visie en missie van je merk ontwikkelen

Na het ontdekken van de betekenis van je merk is het tijd om je visie en missie te ontwikkelen. De visie van je merk is een inspirerend beeld van de toekomst, dat voortbouwt op de betekenis die je merk wil uitdragen. Door middel van visie-sessies en het beantwoorden van essentiële vragen, zoals de ontwikkelingen in de markt en de gewenste veranderingen, creëer je een duidelijk beeld van de richting die je merk op wil gaan.

Na het vormen van de visie is het tijd om de grote missie van je merk te formuleren. Deze heldenmissie beschrijft de opdracht die je merk heeft in de markt of zelfs in de wereld. Het is de essentie van het bestaansrecht van je merk en geeft weer wat je wilt bereiken op de lange termijn. Door samen met je merkteam de missie-vragen te beantwoorden, kun je een krachtige kernzin formuleren die de essentie van je missie weergeeft. Deze missie-vragen vind je in heldenmerk-pakket.

Het ontwikkelen van de visie en missie van je merk is een belangrijke stap in de merkreis. Het helpt je een duidelijk pad te creëren naar het realiseren van je missie. Hoewel de betekenis van je merk onveranderlijk is, kunnen je visie en missie in de loop der jaren worden aangescherpt om je merkdoelen te bereiken.

Belangrijke vragen bij je visie en missie zijn:

 • Waar verbaast je merk zich over?
 • Welke ontwikkelingen gaan de markt op termijn veranderen, en hoe?
 • Hoe zou je jouw markt opnieuw inrichten als het vanaf nul zou kunnen?
 • Waarheen gaan jullie als merk?
 • Wat wil je met je bedrijf veranderen aan de wereld/ de markt?
 • Waar staan we voor en waar gaan we dan voor?
 • Wat is je bestaansrecht? Waarom is het erg wanneer ons merk niet bestaat?
 • Wat is de grote opdracht die je bedrijf heeft? Wat wil je bereikt hebben over 20/30 jaar?

3. De merkpersoonlijkheid vaststellen

Het vaststellen van de merkpersoonlijkheid is een essentiële halte om een sterke fundering voor je merk te ontwikkelen. Net zoals mensen een persoonlijkheid hebben, heeft ook je merk een unieke persoonlijkheid die bepaalt hoe het zich uit en gedraagt.

Om de merkpersoonlijkheid vast te stellen, werken we met archetypen die bij je merk kunnen passen. Deze archetypen, zoals de Onschuldige, de Rebel of de Zorggever, geven inzicht in de karaktereigenschappen en gedragingen van je merk. Ze helpen om je merk op een herkenbare en consistente manier te uiten.

Om te bepalen welk archetype het beste past, definieer je eerst de kernwaarden van je organisatie. Deze kernwaarden vormen de grondbeginselen waar je merk voor staat en zijn essentieel voor het bepalen van de gewenste cultuur en het gedrag van je merk. Door middel van interactieve sessies met het merkteam, klanten en andere externe partners, kun je de kernwaarden ontdekken en verder ontwikkelen.

Daarnaast is het interessant om de heldenkrachten van je merk te ontdekken. Net zoals helden in stripverhalen unieke krachten hebben om de wereld te redden, heeft ook jouw merk unieke krachten om zijn missie te bereiken. Door bewust te worden van deze heldenkrachten kun je ze effectief inzetten om positieve impact te genereren en je merk te onderscheiden in de markt.

Het zien van je merk als een persoon helpt bij het creëren van een persoonlijke verbinding met je publiek. Het stelt je in staat om persoonlijke waarden te koppelen aan je merk en dit te vertalen naar visuele uitingen, taal en gedrag. Het neerzetten van je merk als een persoon zorgt ervoor dat je merk vertrouwd aanvoelt en connectie maakt met de juiste doelgroep, terwijl het tegelijkertijd mensen die niet bij je merk passen, afschrikt. Door tijdens deze stap te werken aan je merkpersoonlijkheid, kernwaarden, heldenkrachten en gewenst gedrag, leg je een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van je merk.

Belangrijke vragen bij de halte merkpersoonlijkheid zijn: 

 • Wat zijn de positieve en negatieve karaktereigenschappen van ons merk?
 • Wat zijn de essentiële waarden die bij ons merk passen?
 • Welke waarden vinden wij belangrijk, al hebben we ze nog niet?
 • Als je op een verjaardag over ons merk praat, hoe verwoord je ons merk dan?
 • Omschrijf ons merk als een entiteit. Wat zijn de karaktereigenschappen van ons merk?
 • Waarin is jullie merk ijzersterk?
 • Welke krachten zet je heldenmerk in om de heldenmissie te bereiken?
 • Welke krachten maakt je merk beter dan anderen in de markt?

4. De positionering van je merk

De volgende stop in je merkreis is de positionering van je merk. Het is de bewuste plaats die je jouw merk in het hoofd van je doelgroep wilt geven. Hieruit volgt een strategische keuze die je merk stevig in de markt positioneert. Het positioneren van je merk is gebaseerd op de essentie van je identiteit, de relevantie voor je doelgroep en het onderscheid ten opzichte van concurrenten.

Om de positionering vast te stellen, doorloop je verschillende stappen. In de eerdere stappen ben je al begonnen met het vastleggen van je merkidentiteit. Verken vervolgens de positionering van je concurrenten om kansen en bedreigingen te identificeren. Ga in gesprek met je klanten om te ontdekken wat zij als relevant ervaren in hun leven en waarop je kunt inspelen. Op basis van deze inzichten creëer je twee scenario’s voor je positionering en maak je een keuze. Werk de gekozen positionering uit in een positioneringspitch, statement en pay-off. Op basis van de positionering ontwikkel je een stevige strategie om je positionering te claimen. Meer hierover lees je in het heldenmerk-pakket.

Het positioneren van je merk zorgt ervoor dat je klanten precies weten waar je staat en hoe je inspeelt op hun uitdagingen. Het creëert een positieve associatie en trekt de juiste klanten naar je merk. Door middel van een statement over je positie en consistent communiceren, leg je een stevige basis voor verdere merkuitingen en marketingstrategieën.

Belangrijke vragen bij de halte positionering zijn:

 • Wie is ons belangrijkste doelgroep?
 • Wat vindt deze doelgroep relevant?
 • Wie zijn onze concurrenten en waarin onderscheiden wij ons?
 • Welk domein willen wij claimen om onze missie nog duidelijker neer te zetten?
 • Welke strategie gebruiken we om dit domein te claimen en onze doelen te bereiken?

5. De huisstijl herijken

De huisstijl van een merk speelt een essentiële rol bij het vergroten van de herkenbaarheid en het onderscheidend vermogen. Het is belangrijk dat de visuele identiteit aansluit bij de visie, missie en kernwaarden van het merk. Het opstellen van een programma met wensen en eisen voor de huisstijl is een belangrijke stap om consistentie te waarborgen. Door de huisstijlelementen op dezelfde manier toe te passen, zoals het logo, de typografie, de kleuren en de vormen, creëer je een herkenbaar merk.

Een goede huisstijl legt de basis voor een consistent merk en draagt bij aan merkvoorkeur. Het is belangrijk om de huidige huisstijl te evalueren en te bepalen of een restyling of een nieuwe huisstijl nodig is om het merkverhaal effectief naar buiten te brengen.

Het ontwerpen van een huisstijl is een proces dat storytelling omvat. Het programma van eisen en wensen vormt de basis, gevolgd door schetsen, concepten en het toevoegen van kleuren. De definitieve versie van het logo wordt gecreëerd en vervolgens wordt er een huisstijlhandboek opgesteld om consistent gebruik te waarborgen.

De huisstijl is de visuele identiteit van het merk en moet consistent zijn met de identiteit en positionering. Het omvat vormen, typografie, kleuren en fotografie. Een sterke huisstijl legt een solide basis voor een herkenbaar merk dat impact maakt.

Belangrijke vragen bij het onderdeel huisstijl: 

 • Past onze huisstijl nog bij het merkverhaal en de positionering?
 • Hebben we duidelijke richtlijnen hoe we omgaan met fotografie?
 • Welke elementen zijn voor ons zeer belangrijk bij de uitstraling van ons merk?
 • Wat vinden we niet goed aan onze huidige huisstijl?
 • Gaan we voor een volledig nieuwe huisstijl of passen we elementen aan?

6. Merkdragers updaten

Merkdragers vormen de laatste halte om een sterke merkfundering te creëren. De website speelt hierbij een cruciale rol, waarbij een storytelling-website impact genereert door het volledige merkverhaal te vertellen. Elementen zoals de missie, visie, over-ons pagina en aanbodpagina’s worden op een verhalende manier gepresenteerd. Een consistente huisstijl die aansluit bij het merk en een checklist voor de website helpen bij het evalueren en vernieuwen van de website.

Naast de website zijn er andere merkdragers, zoals presentaties, video’s en brochures, die consistent moeten zijn en het merkverhaal ondersteunen. Interne communicatiemiddelen, zoals een intranet of nieuwsbrief, kunnen ook bijdragen aan een goede communicatie met medewerkers. Alle communicatie-uitingen, van sjablonen tot facturen, moeten doordrenkt zijn van de huisstijl en merktaal. Tot slot is het bedrijfspand een belangrijke merkdrager, zowel via de buitenkant als de inrichting, waarbij het pand fungeert als canvas voor het vertellen van het merkverhaal en het creëren van een belevingsomgeving die aansluit bij de missie en merkpersoonlijkheid.

Belangrijke vragen bij de halte merkdragers zijn:

 • Welke merkdragers gebruiken wij allemaal?
 • Hoe gaan we het merkverhaal vertalen naar de website?
 • Wat zijn de doelen per merkdrager?
 • Hoe gaan we het merkverhaal tot leven laten komen in ons bedrijfspand?

Download het gratis heldenmerkpakket

Zelf aan de slag met het opzetten van de merkfundering? Download dan het Heldenmerk-pakket. Hierin ontvang je:

Het e-book ‘Bouw een Heldenmerk’ met alle theorie om een heldenmerk te bouwen;

Het oefeningenboek waarin alle opdrachten staan om een heldenmerk te bouwen;

Canvassen en andere middelen die jou en je merkteam helpen bij de opdrachten uit het oefeningenboek.

Wat levert investeren in de merkfundering op?

Veel mensen vragen zich af wat het oplevert om te investeren in een solide merkfundering. We begrijpen dat het lastig is, want het is een investering voor de lange termijn. Direct resultaat zie je niet meteen na het opzetten van je merkfundering. Toch is het van groot belang om te investeren in deze basis, zodat je kunt profiteren van de volgende voordelen:

 1. Een sterke basis: Met een stevige merkfundering kun je de komende jaren consistent communiceren. Je hebt een solide platform waarop je je boodschap kunt verspreiden en je merk kunt uitdragen.
 2. Groei in omzet en impact: Door te investeren in je merkfundering vergroot je je kansen op meer omzet. Je creëert een sterk merk dat indruk maakt en positieve impact genereert, waardoor je een groter publiek kunt bereiken en meer succes kunt behalen. Lees hiervoor ook De redenen waarom je als ondernemer een sterk merk moet bouwen
 3. Een aantrekkelijke werkomgeving: Een goed opgebouwde merkfundering zorgt ervoor dat iedereen binnen je organisatie weet waar ze aan toe zijn. Het creëert een inspirerende werkomgeving waarin medewerkers zich betrokken voelen en gemotiveerd zijn om bij te dragen aan het succes van het merk.
 4. Langetermijnklanten en talent aantrekken: Met een sterke merkfundering trek je op de lange termijn niet alleen klanten aan, maar ook getalenteerde medewerkers die zich verbonden voelen met je merk en je missie.

Het investeren in een merkfundering mag dan een langetermijnstrategie zijn, de voordelen die het oplevert zijn de moeite waard. Het legt de basis voor succes en groei op verschillende niveaus van je organisatie.

Laden en innoveren van je merk

De merkfundering legt de basis voor het verrichten van heldendaden met je merk. Om je merk te laden en impact te maken, is het essentieel om je merk op verschillende niveaus te activeren:

 1. Klanten, relaties en communicatie: Dit niveau richt zich op het extern laden van je merk. Hierbij gaat het om programma’s en strategieën om je klanten te bereiken en betrokkenheid te creëren bij je merk. Het omvat ook het betrekken van stakeholders en het opbouwen van sterke relaties met externe partijen.
 2. Cultuur en leiderschap: Het intern laden van je merk is van cruciaal belang. Door je medewerkers eigenaar te maken van de missie van je merk, creëer je een sterke interne cultuur en betrokken leiderschap. Het implementeren van interne programma’s gericht op cultuurversterking en leiderschapsontwikkeling is hierbij essentieel.
 3. Groei en innovatie: Dit niveau is gericht op het stimuleren van groei en het bereiken van je missie. Het omvat het verbeteren van processen, het ontwikkelen van nieuwe producten en het implementeren van programma’s om de impact van je merk te vergroten. Het streven naar continue groei en innovatie is van vitaal belang om je missie te realiseren. En dat hoeft niet groei in omvang te betekenen.

Het laden van je merk kan alleen succesvol zijn als je een sterke merkfundering hebt gelegd. Het is dus belangrijk om te investeren in de opbouw van je merk op alle niveaus en actief aan de slag te gaan met de fundering van je merk.

Kortom: Met het leggen van de fundering ben je echter nog niet klaar. Dan begint het pas. Om daadwerkelijk impact te maken, is het belangrijk om je merkreis voort te zetten en je missie te verwezenlijken. Dit vereist een goed doordacht jaarplan, waarin je bepaalt wat de vervolgetappe voor jouw organisatie is? Focus je vooral op je interne of je externe organisatie?

Bouw je eigen merkfundering

Aan de slag met de fundering van je merk? In het heldenmerk-pakket ontvang je alle informatie en oefeningen om je eigen fundering te bouwen. Het heldenmerk-pakket ontvang je gratis in je mailbox. Daarbij krijg je meer informatie, tips en tricks om hiermee aan de slag te gaan.

Vraag het Heldenmerk-pakket aan!

In het heldenmerk-pakket ontvang je het E-book én oefeningenboek om je eigen betekenisvolle merk te bouwen.